O dokumentu: PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge:
Datum vpisa: 07.06.2022
Članek nima posebnosti! Članek nima prilog!

TERJATVE – Plačilo terjatve v naravi – delni odpis terjatve

Opis primera

SI je fizični osebi (kupcu) opravil storitev v vrednosti 10.000,00 €. V pogodbi sta se dogovorila, da  SI v primeru plačilne nesposobnosti kupca, v zameno za svojo terjatev prejme zemljišče, katerega poštena vrednost znaša  9.000,00 € in da s tem ugasne celotna terjatev do kupca.

Ker ni prišlo do realizacije plačila v dogovorjenem roku, je kupec zemljišče iz pogodbe izročil SI.

SI je to zemljišče knjižil na zalogo za prodajo in v isti vrednosti takoj prodal.

Vidik obdavčitve z davki na promet (davek na promet nepremičnin, davek na dodano vrednost) v primeru knjiženja ni prikazan.

[članek se nadaljuje]

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 47
Naslov Datum vpisa
TERJATVE, PRIHODKI – Prodaja z možnostjo vračila blaga 11.05.2022
TERJATVE – Odpis terjatve zaradi zastaranja 10.05.2021
TERJATVE – Preprosti odkup terjatev - odkup zapadlih terjatev 13.04.2021
TERJATVE, STROŠKI – Prejeti računi za storitve – odbitek DDV na podlagi enega odbitnega deleža 15.09.2020
TERJATVE – Poplačilo terjatve v stvareh 25.08.2020
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 47