O dokumentu: PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge:
Datum vpisa: 07.06.2022
Članek nima posebnosti! Članek nima prilog!

TERJATVE – Plačilo terjatve v naravi – delni odpis terjatve

Opis primera

SI je fizični osebi (kupcu) opravil storitev v vrednosti 10.000,00 €. V pogodbi sta se dogovorila, da  SI v primeru plačilne nesposobnosti kupca, v zameno za svojo terjatev prejme zemljišče, katerega poštena vrednost znaša  9.000,00 € in da s tem ugasne celotna terjatev do kupca.

Ker ni prišlo do realizacije plačila v dogovorjenem roku, je kupec zemljišče iz pogodbe izročil SI.

SI je to zemljišče knjižil na zalogo za prodajo in v isti vrednosti takoj prodal.

Vidik obdavčitve z davki na promet (davek na promet nepremičnin, davek na dodano vrednost) v primeru knjiženja ni prikazan.

[članek se nadaljuje]

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 47
Naslov Datum vpisa
DOLGOROČNE TERJATVE – Dolgoročni dani predujmi za nakup opreme 07.08.2020
TERJATVE / ODHODKI (drugi stroški) - Vračilo letne dajatve za uporabo vozila v cestnem prometu 25.10.2018
TERJATVE - Terjatve do kupcev – kasnejše zmanjšanje terjatve - odpust dolga 18.10.2018
TERJATVE, PRIHODKI - Terjatve do kupcev – kasnejše zmanjšanje terjatve - znižanje kupnine zaradi stvarne napake 11.10.2018
TERJATVE / STROŠKI MATERIALA IN STORITEV - Vračilo trošarine za komercialni prevoz 15.06.2018
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 47