Računovodski koledar

Področje Izpis pomembnih dogodkov v obdobju


JanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
Januar 2024
Nazaj na koledar dogodkov Natisni
03 Jan 2024 Sprememba akontacije DDPO za leto 2024 med davčnim letom
08 Jan 2024 Poročanje Banki Slovenije - investicijski skladi in skladi denarnega trga
10 Jan 2024 Predložitev poročila o doseženem prihodku iz naslova ODD (Poročilo - ODD)
10 Jan 2024 Poročanje Banki Slovenije - poročilo o poslih z vrednostnimi papirji - SRN, SNR, SNN, TNR, TRN, TRR
15 Jan 2024 Izdaja računa za opravljene transakcije znotraj Unije
15 Jan 2024 Poročanje podatkov o menjavi blaga med državami članicami EU - INTRASTAT
15 Jan 2024 Predložitev obračuna OPSVZ (PSV zasebniki)
15 Jan 2024 Predložitev obračuna OPSVL (PSV 040 družbeniki)
16 Jan 2024 Poročanje Banki Slovenije - poročilo gospodarskih družb, ki izvajajo poslovno dejavnost najema, zakupa ali lizinga
18 Jan 2024 Prijava denarnih obveznosti v obvezni večstranski pobot - v letu 2024 (prvi dan prijave v krog pobota)
20 Jan 2024 Poročanje Banki Slovenije - poročilo o storitveni menjavi in delu blagovne menjave, ter o tekočih/kapitalskih transferih z nerezidenti - BST
20 Jan 2024 Poročanje Banki Slovenije - poročilo o prejetih in danih kreditih ter depozitih z nerezidenti - KRD
20 Jan 2024 Poročanje Banki Slovenije - mesečno poročilo o kapitalskih naložbah med rezidenti in nerezidenti - transakcije - SN-T
22 Jan 2024 Predložitev rekapitulacijskega poročila RP-O
22 Jan 2024 Predložitev obračuna DDV-O
22 Jan 2024 Plačilo prispevkov za socialno varnost 040 družbenika (PSV 040 družbeniki)
22 Jan 2024 Plačilo prispevkov za socialno varnost zasebnika (PSV zasebniki)
22 Jan 2024 Plačevanje akontacije DDPO za leto 2024
25 Jan 2024 Prijava denarnih obveznosti v obvezni večstranski pobot - v letu 2024 (zadnji dan prijave v krog pobota)
30 Jan 2024 Sprememba akontacije DDPO za leto 2024 med davčnim letom
31 Jan 2024 Predložitev poročila o dobavi blaga ali storitev po 76.a členu ZDDV-1
31 Jan 2024 Predložitev obračuna DDV-O in plačevanje davčne obveznosti
31 Jan 2024 Predložitev seznama izdanih in prejetih ter neplačanih računov po plačani realizaciji za leto 2023
31 Jan 2024 Predložitev obračuna pavšalnega nadomestila DDV
31 Jan 2024 Predložitev poročila o prodaji blaga na daljavo v druge države članice
31 Jan 2024 Predložitev poročila o skupni vrednosti dobav blaga na daljavo in opravljenih (TBE) storitvah iz 30.f člena ZDDV-1
31 Jan 2024 Predložitev posebnega obračuna DDV in plačevanje davčne obveznosti (posebna ureditev Unije)
31 Jan 2024 Predložitev obračuna DFS in plačevanje davčne obveznosti
31 Jan 2024 Poročanje pravnih oseb zasebnega sektorja o izplačanih bruto plačah - obrazec 1-ZAP/M
31 Jan 2024 Četrtletno poročanje podatkov o poslovanju poslovnih subjektov - vprašalnik POSL-P/ČL
Ponedeljek Torek Sreda Četrtek Petek Sobota Nedelja
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4