aktualno arhiv vse     Število vpisov: 38
Naslov Datum vpisa
ZALOGE – Nepredviden primanjkljaj nedokončanih proizvodov 24.09.2021
ZALOGE – Uporaba lastnih zalog trgovskega blaga za razkuževanje prostorov v trgovskem podjetju 22.04.2020
ZALOGE – Uvoz blaga iz tretje države 25.03.2020
ZALOGE – Brezplačni artikli prejeti od poslovnega subjekta iz Unije – brezplačni artikli so prejeti v sklopu plačljive nabave 24.12.2018
ZALOGE – Brezplačni artikli prejeti od poslovnega subjekta iz Slovenije 17.12.2018
ZALOGE - Zaloge trgovskega blaga - nakup rabljenega prevoznega sredstva pri dobavitelju-davčnem zavezancu iz druge države članice Unije 16.08.2018
ZALOGE - Nepremičnina namenjena prodaji v rednem poslovanju – nakup zemljišča z zgradbo, odstranitev zgradbe in graditev nove zgradbe za prodajo 07.08.2018
ZALOGE - Nepremičnina namenjena prodaji v rednem poslovanju – nakup, prenova in prodaja zgradbe, ki je t.i. stari objekt 26.07.2018
ZALOGE - Nakup rabljenega premičnega blaga od fizične osebe za namene nadaljnje prodaje 29.06.2018
TERJATVE, ZALOGE - Identifikacija malega davčnega zavezanca za namene DDV - popravek (povečanje) odbitka DDV za zaloge materiala 02.03.2018
ZALOGE - Prevrednotenje zalog zaradi oslabitve - material 25.01.2018
ZALOGE - Komisijska prodaja z odkupom blaga od komitenta - vidik komisionarja 06.11.2017
ZALOGE - Komisijska prodaja v svojem imenu za račun komitenta - vidik komisionarja 06.11.2017
ZALOGE - Komisijska prodaja z odkupom blaga od komitenta - vidik komitenta 06.11.2017
ZALOGE - Komisijska prodaja v svojem imenu za račun komitenta - vidik komitenta 06.11.2017
ZALOGE - Prevrednotenje zalog zaradi oslabitve - proizvodi, nedokončana proizvodnja 06.11.2017
ZALOGE - Prevrednotenje zalog zaradi oslabitve - proizvodi, trgovsko blago 06.11.2017
ZALOGE - Zmanjšanje zalog - kraja 11.10.2017
ZALOGE - Zmanjšanje zalog – uničenje zaradi višje sile 11.10.2017
ZALOGE - Zaloge trgovskega blaga – premik blaga med prodajalnami 11.10.2017
ZALOGE - Zmanjšanje zalog trgovskega blaga zaradi prodaje - unikatno blago 11.10.2017
ZALOGE - Zmanjšanje zalog zaradi porabe oziroma prodaje - metoda tehtanih povprečnih cen za obdobje 11.10.2017
ZALOGE - Zmanjšanje zalog zaradi porabe oziroma prodaje - metoda drsečih tehtanih povprečnih cen 10.10.2017
ZALOGE - Zmanjšanje zalog zaradi porabe oziroma prodaje - metoda zaporednih cen (fifo) 10.10.2017
ZALOGE - Dani predujmi za material in trgovsko blago 10.10.2017
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 38