Novosti

Zakonodaja / Mednarodni standardi / 29.11.2023
SOP 10 - Državna pomoč – brez posebnih povezav s poslovanjem
Zakonodaja / Mednarodni standardi / 29.11.2023
SOP 07 - Uvedba eura
Zakonodaja / Mednarodni standardi / 28.11.2023
OPMSRP 23 - Negotovost glede obravnav davka od dohodka
Zakonodaja / Mednarodni standardi / 28.11.2023
OPMSRP 22 - Transakcije v tuji valuti in vnaprejšnja nadomestila
Zakonodaja / Mednarodni standardi / 28.11.2023
OPMSRP 21 - Dajatve
Zakonodaja / Mednarodni standardi / 27.11.2023
OPMSRP 20 - Stroški odstranjevanja v proizvodni fazi dnevnega kopa
Zakonodaja / Mednarodni standardi / 24.11.2023
OPMSRP 17 - Razdelitev nedenarnih sredstev lastnikom
Zakonodaja / Mednarodni standardi / 24.11.2023
OPMSRP 16 - Varovanje čiste naložbe v podjetje v tujini pred tveganji