Novosti

Zakonodaja / Povezana zakonodaja / 17.04.2023
ZAKON O GOSPODARSKIH DRUŽBAH (ZGD-1 - neuradno prečiščeno besedilo)