Novosti

Izobraževanje / Urnik seminarjev / webinarjev / 24.01.2023
Mali in Veliki DDV MARATON - praktično davčno izobraževanje
Računovodski koledar / Materialni predpisi / 12.01.2023
PLAČEVANJE AKONTACIJE DAVKA OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB (DDPO) – za leto 2023