aktualno arhiv vse     Število vpisov: 26
Naslov Datum vpisa
KAPITAL - Družba z omejeno odgovornostjo – Osnovni kapital – izstop družbenika – prenehanje poslovnega deleža brez zmanjšanja osnovnega kapitala – drugi družbeniki prevzamejo nove osnovne vložke 16.11.2018
KAPITAL – Družba z omejeno odgovornostjo – lastni deleži in rezerve za lastne deleže – odtujitev (prodaja) lastnega poslovnega deleža 07.11.2018
KAPITAL - Družba z omejeno odgovornostjo - Prenesena čista izguba iz prejšnjih let - kritje iz čistega dobička poslovnega leta in s sprostitvijo kapitalskih rezerv 27.10.2017
KAPITAL - Družba z omejeno odgovornostjo - Bilančna izguba 27.10.2017
KAPITAL - Družba z omejeno odgovornostjo – Bilančni dobiček - Udeležba v bilančnem dobičku 27.10.2017
KAPITAL - Delniška družba – Bilančni dobiček - Udeležba v bilančnem dobičku 27.10.2017
KAPITAL - Družba z omejeno odgovornostjo – Rezerve iz dobička - rezerve za lastne deleže 24.10.2017
KAPITAL - Rezerve iz dobička-druge rezerve iz dobička - splošno pravilo 24.10.2017
KAPITAL - Rezerve iz dobička-statutarne rezerve - splošno pravilo 24.10.2017
KAPITAL - Rezerve iz dobička-rezerve za lastne delnice oziroma deleže - splošno pravilo 24.10.2017
KAPITAL - Rezerve iz dobička-zakonske rezerve - splošno pravilo 24.10.2017
KAPITAL - Kapitalske rezerve - zneski iz prenehanja ali zmanjšanja obveznosti na podlagi sklenjene prisilne poravnave, ki presegajo znesek prenesene izgube 24.10.2017
KAPITAL - Družba z omejeno odgovornostjo - Kapitalske rezerve - zneski drugih vplačil družbenikov na podlagi statuta 24.10.2017
KAPITAL - Družba z omejeno odgovornostjo - Kapitalske rezerve - zneski, ki jih dodatno vplačajo družbeniki za pridobitev dodatnih pravic iz deležev 24.10.2017
KAPITAL - Družba z omejeno odgovornostjo - Kapitalske rezerve-vplačila nad knjigovodsko vrednostjo pri odtujitvi začasno odkupljenih lastnih deležev 24.10.2017
KAPITAL - Družba z omejeno odgovornostjo – Osnovni kapital – izključitev družbenika – prenehanje poslovnega deleža z zmanjšanjem osnovnega kapitala 23.10.2017
KAPITAL - Družba z omejeno odgovornostjo – Osnovni kapital - izstop družbenika – prenehanje poslovnega deleža z zmanjšanjem osnovnega kapitala 23.10.2017
KAPITAL - Družba z omejeno odgovornostjo - Osnovni kapital - Zmanjšanje osnovnega kapitala z umikom poslovnih deležev 23.10.2017
KAPITAL - Družba z omejeno odgovornostjo - Osnovni kapital - Poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala namenjeno prenosu v kapitalske rezerve 23.10.2017
KAPITAL - Družba z omejeno odgovornostjo - Osnovni kapital - Poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala namenjeno kritju prenesene izgube ali čiste izgube poslovnega leta 23.10.2017
KAPITAL - Družba z omejeno odgovornostjo - Osnovni kapital - Redno zmanjšanje osnovnega kapitala 23.10.2017
KAPITAL - Družba z omejeno odgovornostjo - Osnovni kapital - Povečanje osnovnega kapitala iz sredstev družbe 23.10.2017
KAPITAL - Družba z omejeno odgovornostjo - Osnovni kapital - Povečanje osnovnega kapitala z vložki 23.10.2017
KAPITAL - Družba z omejeno odgovornostjo - Vpoklicani in nevpoklicani osnovni kapital - Ustanovitev družbe - Osnovni vložek zagotovljen v denarju 19.10.2017
KAPITAL - Družba z omejeno odgovornostjo - Osnovni kapital in kapitalske rezerve - Ustanovitev družbe - Osnovni vložek zagotovljen v denarju in kot stvarni vložek 17.10.2017
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 26