aktualno arhiv vse     Število vpisov: 10
Naslov Datum vpisa
DENARNA SREDSTVA - Podjetnik oz. druga fizična oseba, ki opravlja dejavnost - en osebni transakcijski račun, ki se uporablja tako za poslovne kot tudi za zasebne namene 05.06.2018
DENARNA SREDSTVA - Kratkoročni depozit v banki 30.03.2018
DENARNA SREDSTVA - Odobrena prekoračitev pozitivnega stanja (limit) na poslovnem transakcijskem računu 29.03.2018
DENARNA SREDSTVA - Sredstva na fiduciarnem računu odvetnika oz. odvetniške družbe 21.12.2017
DENARNA SREDSTVA - Poravnavanje obveznosti s poslovnimi karticami 09.10.2017
DENARNA SREDSTVA - Knjižni denar – plačilni transakcijski račun v € – prejeto in dano plačilo v tuji valuti 09.10.2017
DENARNA SREDSTVA - Knjižni denar - devizni plačilni račun – prejeta in dana plačila, tečajne razlike 06.10.2017
DENARNA SREDSTVA - Denar na poti med blagajno in poslovnim računom 06.10.2017
DENARNA SREDSTVA - Knjižni denar – plačilni transakcijski račun v € – prenos denarnih sredstev (prenakazilo) med računi 06.10.2017
DENARNA SREDSTVA - Knjižni denar – plačilni transakcijski račun v € – prejeta in dana plačila 06.10.2017
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 10