aktualno arhiv vse     Število vpisov: 17
Naslov Datum vpisa
NALOŽBENE NEPREMIČNINE - Naložbena nepremičnina merjena po modelu poštene vrednosti – prodaja nepremičnine 26.10.2017
NALOŽBENE NEPREMIČNINE - Naložbena nepremičnina merjena po modelu nabavne vrednosti – prodaja nepremičnine 26.10.2017
NALOŽBENE NEPREMIČNINE - Naložbena nepremičnina razpoložljiva za prodajo – nepremičnina se meri po modelu poštene vrednosti 26.10.2017
NALOŽBENE NEPREMIČNINE - Naložbena nepremičnina razpoložljiva za prodajo – nepremičnina se meri po modelu nabavne vrednosti 26.10.2017
NALOŽBENE NEPREMIČNINE - Prenos nepremičnine iz zalog med naložbene nepremičnine obravnavane po modelu nabavne vrednosti 25.10.2017
NALOŽBENE NEPREMIČNINE - Prenos nepremičnine iz zalog med naložbene nepremičnine obravnavane po modelu poštene vrednosti 25.10.2017
NALOŽBENE NEPREMIČNINE - Prenosi med lastniško uporabljanimi nepremičninami in naložbenimi nepremičninami, kadar se za merjenje obeh uporablja model nabavne vrednosti 25.10.2017
NALOŽBENE NEPREMIČNINE - Naložbena nepremičnina merjena po modelu poštene vrednosti – prenos iz lastniško uporabljanih nepremičnin merjenih po modelu nabavne vrednosti 25.10.2017
NALOŽBENE NEPREMIČNINE - Naložbena nepremičnina merjena po modelu poštene vrednosti – prenos iz lastniško uporabljanih nepremičnin merjenih po modelu revaloriziranja 25.10.2017
NALOŽBENE NEPREMIČNINE - Naložbena nepremičnina merjena po modelu poštene vrednosti – prenos med lastniško uporabljane nepremičnine merjene po modelu revaloriziranja 25.10.2017
NALOŽBENE NEPREMIČNINE - Naložbena nepremičnina merjena po modelu poštene vrednosti – prenos med lastniško uporabljane nepremičnine merjene po modelu nabavne vrednosti 25.10.2017
NALOŽBENE NEPREMIČNINE - Naložbena nepremičnina merjena po modelu poštene vrednosti - Prevrednotenje 25.10.2017
NALOŽBENE NEPREMIČNINE - Naložbena nepremičnina merjena po modelu nabavne vrednosti - Prevrednotenje 25.10.2017
NALOŽBENE NEPREMIČNINE - Naložbena nepremičnina merjena po modelu nabavne vrednosti - Amortiziranje 25.10.2017
NALOŽBENE NEPREMIČNINE - Gradnja naložbene nepremičnine v lastnem okviru 25.10.2017
NALOŽBENE NEPREMIČNINE - Nepremičnine, ki jih uporabljajo zaposleni in nepremičnine z »mešanim« namenom posedovanja 25.10.2017
NALOŽBENE NEPREMIČNINE - Nakup naložbene nepremičnine 25.10.2017
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 17