O dokumentu: PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge:
Datum vpisa: 07.06.2022
Članek nima posebnosti! Članek nima prilog!

TERJATVE – Plačilo terjatve v naravi – delni odpis terjatve

Opis primera

SI je fizični osebi (kupcu) opravil storitev v vrednosti 10.000,00 €. V pogodbi sta se dogovorila, da  SI v primeru plačilne nesposobnosti kupca, v zameno za svojo terjatev prejme zemljišče, katerega poštena vrednost znaša  9.000,00 € in da s tem ugasne celotna terjatev do kupca.

Ker ni prišlo do realizacije plačila v dogovorjenem roku, je kupec zemljišče iz pogodbe izročil SI.

SI je to zemljišče knjižil na zalogo za prodajo in v isti vrednosti takoj prodal.

Vidik obdavčitve z davki na promet (davek na promet nepremičnin, davek na dodano vrednost) v primeru knjiženja ni prikazan.

[članek se nadaljuje]

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 47
Naslov Datum vpisa
TERJATVE - Izdan davčno potrjen račun v povezavi s prodajo, za katero je predhodno že bil izdan račun 29.05.2018
PRIHODKI, TERJATVE - Pripoznavanje prihodkov in terjatev iz zamudnih in procesnih obresti 03.05.2018
TERJATVE - Poslovne terjatve – Druge kratkoročne terjatve - Kratkoročne terjatve za davek od dohodkov pravnih oseb v tujini 13.04.2018
TERJATVE - Poslovne terjatve – Terjatve za odbitni DDV - pavšalno nadomestilo DDV 05.04.2018
TERJATVE, DOLGOVI, DENARNA SREDSTVA - Upravnik nepremičnine - terjatve, dolgovi in denarna sredstva v povezavi z obratovanjem, vzdrževanjem in rezervnim skladom 23.03.2018
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 47