aktualno arhiv vse     Število vpisov: 14
Naslov Datum vpisa
STROŠKI DELA - Regres za letni dopust za leto 2020 29.06.2020
STROŠKI PLAČ/PRIHODKI – nadomestilo plače za čakanje na delo v času epidemije COVID-19 - uveljavljanje državne pomoči v skladu z ZIUZEOP 07.05.2020
STROŠKI PLAČ – Izplačilo plač in kriznega dodatka za opravljeno delo delavcem v času epidemije v skladu z 33. členom ZIUZEOP 29.04.2020
STROŠKI DELA - Bonitete - obračun v času odsotnosti z dela zaradi koriščenja dopusta in nadomestila iz zavarovanja za starševsko varstvo 11.09.2018
STROŠKI DELA - Nadomestilo plače za neizrabljen letni dopust, za katerega obstaja možnost izrabe v naslednjem letu 09.10.2017
STROŠKI DELA - Vračilo prispevkov PIZ za prvo zaposlitev po 157. členu ZPIZ-2 06.10.2017
STROŠKI DELA - Bonitete 05.10.2017
STROŠKI DELA - Stroški kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, ki ga financira delodajalec 05.10.2017
STROŠKI DELA - Oprostitev plačila prispevka plača plačila prispevka delodajalca za zavarovanje za primer brezposelnosti po 39. členu ZUTD-A 05.10.2017
STROŠKI DELA - Nadomestilo plače v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja (refundacija ZZZS) 05.10.2017
STROŠKI DELA - Plača in nadomestilo plače v breme delodajalca s prispevki od najnižje osnove za obračun prispevkov za socialno varnost za osebe v delovnem razmerju 05.10.2017
STROŠKI DELA - Plača, nadomestilo plače v breme delodajalca in povračila stroškov v zvezi z delom - spremljanje obveznosti za prispevke in akontacijo dohodnine po sistematiki FURS-eKartica 05.10.2017
STROŠKI DELA - Plača, nadomestilo plače v breme delodajalca in povračila stroškov v zvezi z delom - spremljanje obveznosti za prispevke po vrstah prispevkov 05.09.2017
STROŠKI DELA - Plača, nadomestilo plače v breme delodajalca in povračila stroškov v zvezi z delom – spremljanje obveznosti za prispevke glede na njihovo breme (prispevki iz plač, prispevki na plače) 05.09.2017
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 14