aktualno arhiv vse     Število vpisov: 37
Naslov Datum vpisa
STROŠKI STORITEV – Izplačilo avtorskega honorarja fizični osebi nerezidentu (tujcu - EU) – ni pridobljen obrazec A1 23.11.2021
STROŠKI MATERIALA – Nakup zaščitnih oblek za enkratno uporabo 03.04.2020
STROŠKI MATERIALA – Nakup zaščitnih obraznih mask 02.04.2020
STROŠKI STORITEV – Stroški storitev fizičnih oseb, ki ne opravljajo dejavnosti – kratkotrajno delo po ZPDZC-1 16.01.2019
STROŠKI STORITEV, ČASOVNE RAZMEJITVE – Menjava in skladiščenje letnih oz. zimskih pnevmatik 23.11.2018
TERJATVE / STROŠKI MATERIALA IN STORITEV - Vračilo trošarine za komercialni prevoz 15.06.2018
STROŠKI STORITEV - Stroški plačilnega prometa 30.10.2017
STROŠKI STORITEV - Stroški storitev fizičnih oseb, ki ne opravljajo dejavnosti - začasno in občasno delo dijakov in študentov (študentsko delo - delo prek študentskega servisa) 16.10.2017
STROŠKI STORITEV - Stroški storitev fizičnih oseb, ki ne opravljajo dejavnosti - začasno ali občasno delo upokojenih oseb po ZUTD 16.10.2017
STROŠKI STORITEV - Stroški storitev fizičnih oseb, ki ne opravljajo dejavnosti - avtorska pogodba - izvedba avtorskega dela 16.10.2017
STROŠKI STORITEV - Stroški storitev fizičnih oseb, ki ne opravljajo dejavnosti - delo članov nadzornega sveta 16.10.2017
STROŠKI STORITEV - Stroški storitev fizičnih oseb, ki ne opravljajo dejavnosti - delo prokurista na podlagi pogodbe civilnega prava 16.10.2017
STROŠKI STORITEV - Stroški storitev fizičnih oseb, ki ne opravljajo dejavnosti - delo po podjemni pogodbi 16.10.2017
STROŠKI MATERIALA IN STORITEV - Reprezentanca 16.10.2017
STROŠKI STORITEV - Zavarovalne premije 16.10.2017
STROŠKI STORITEV - Najemnina za nepremičnino 16.10.2017
STROŠKI STORITEV - Povračila stroškov zaposlenim v zvezi z delom - službeno potovanje v tujini – stroški v tuji valuti 13.10.2017
STROŠKI STORITEV - Povračila stroškov zaposlenim v zvezi z delom - službeno potovanje v tujini - del stroškov je plačan z delodajalčevo poslovno kartico 13.10.2017
STROŠKI STORITEV - Povračila stroškov zaposlenim v zvezi z delom - službeno potovanje v Sloveniji - del stroškov je plačan z delodajalčevo poslovno kartico 13.10.2017
STROŠKI STORITEV - Povračila stroškov zaposlenim v zvezi z delom - službeno potovanje v Sloveniji - del stroškov je plačan neposredno dobavitelju 13.10.2017
STROŠKI STORITEV - Povračila stroškov zaposlenim v zvezi z delom - službeno potovanje v Sloveniji - vsi obračunani stroški so izplačani zaposlenemu 13.10.2017
STR0ŠKI MATERIALA - Drugi stroški materiala 13.10.2017
STROŠKI MATERIALA - Naročnina na strokovno literaturo 13.10.2017
STROŠKI MATERIALA - Nakup strokovne literature 13.10.2017
STROŠKI MATERIALA - Nakup pisarniškega materiala na zalogo 13.10.2017
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 37