Novosti

Mednarodni standardi / SOP / 29.11.2023
SOP 07 - Uvedba eura
Mednarodni standardi / OPMSRP / 28.11.2023
OPMSRP 23 - Negotovost glede obravnav davka od dohodka
Mednarodni standardi / OPMSRP / 28.11.2023
OPMSRP 22 - Transakcije v tuji valuti in vnaprejšnja nadomestila
Mednarodni standardi / OPMSRP / 28.11.2023
OPMSRP 21 - Dajatve
Mednarodni standardi / OPMSRP / 27.11.2023
OPMSRP 20 - Stroški odstranjevanja v proizvodni fazi dnevnega kopa
Mednarodni standardi / OPMSRP / 24.11.2023
OPMSRP 17 - Razdelitev nedenarnih sredstev lastnikom