Novosti

Mednarodni standardi / Konsolidirano besedilo / 16.02.2021
Konsolidirano besedilo MEDNARODNIH RAČUNOVODSKIH STANDARDOV (veljava od 01.01.2021 naprej)
Povezana zakonodaja / Zakonski akti / 11.02.2021
ZAKON O GOSPODARSKIH DRUŽBAH (ZGD-1 - neuradno prečiščeno besedilo)