Novosti

Povezana zakonodaja / Zakonski akti / 01.07.2021
ZAKON O DAVKU NA DODANO VREDNOST (ZDDV-1 - neuradno prečiščeno besedilo)