Novosti

Najbolj obiskano

Samostojni podjetnik / Uvod - navodila - 15.11.2017
UVOD - NAPOTKI ZA UPORABO ZGLEDOV KNJIŽENJA
Samostojni podjetnik / SRS 1 - 09.11.2017
OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA - Nakup nepremičnine
Samostojni podjetnik / SRS 4 - 10.10.2017
ZALOGE - Drobni inventar
Samostojni podjetnik / SRS 4 - 25.03.2020
ZALOGE – Uvoz blaga iz tretje države
Samostojni podjetnik / SRS 5 - 07.06.2022
TERJATVE – Plačilo terjatve v naravi – delni odpis terjatve
Samostojni podjetnik / SRS 5 - 11.05.2022
TERJATVE, PRIHODKI – Prodaja z možnostjo vračila blaga