Novosti

Zakonodaja / Mednarodni standardi / 26.01.2021
04. MSRP 4 - Zavarovalne pogodbe (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo)
Zakonodaja / Povezana zakonodaja / 07.01.2021
ZAKON O DAVČNEM POSTOPKU (ZDavP-2 - neuradno prečiščeno besedilo)