O dokumentu: PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge:
Datum vpisa: 01.01.2024
Članek nima posebnosti! Članek nima prilog!

NEOPREDMETENA SREDSTVA - Premoženjske in druge pravice - Programska oprema (licenca za uporabo računalniškega programa) - Amortiziranje

Opis primera

SI je v juniju leta L kupil licenco za uporabo računalniškega programa (npr. program za računalniško podprto načrtovanje, program za vodenje poslovnih knjig). Veljavnost licence ni bila časovno omejena. Računalniški program je bil na računalnik nameščen v juniju leta L. SI je kupljeno licenco pripoznal kot neopredmeteno dolgoročno sredstvo po nabavni vrednosti  1.000 €. SI je ocenil, da:

  • mu bo uporaba računalniškega programa prinašala gospodarske koristi v obdobju osmih let od nabave (doba koristnosti), zato je licenco razvrstil med neopredmetena sredstva s končno dobo koristnosti;
  • se bodo gospodarske koristi iz uporabe računalniškega programa v dobi koristnosti pojavljale enakomerno, zato je za amortiziranje izbral metodo enakomernega časovnega amortiziranja (letna amortizacijska stopnja 100% / 8 let = 12,5 %);
  • računalniškega programa po izteku dobe koristnosti ne bo možno prodati, zato preostala vrednost ne obstaja.

Druga izhodišča in predpostavke:

  • prikazana je amortizacija za leto L in L+1;
  • amortizacija za leto L je bila obračunana za pol leta.

[članek se nadaljuje]

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 6
Naslov Datum vpisa
NEOPREDMETENA SREDSTVA - Premoženjske in druge pravice - Stavbna pravica - odplačna ustanovitev stavbne pravice 01.01.2024
NEOPREDMETNA SREDSTVA – Spletna stran – pridobitev z nakupom 01.01.2024
NEOPREDMETENA SREDSTVA - Premoženjske in druge pravice - Nakup seznama odjemalcev 01.01.2024
NEOPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA – Oslabitev vrednosti licence 01.01.2024
NEOPREDMETENA SREDSTVA - Premoženjske in druge pravice - Nakup blagovne znamke 01.01.2024
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 6