O dokumentu: PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge:
Datum vpisa: 07.11.2017
Članek nima posebnosti! Članek nima prilog!

ČASOVNE RAZMEJITVE - Kratkoročne pasivne časovne razmejitve - DDV od danih predujmov

Opis primera

SI-1 je 29.09. leta L iz svojega poslovnega transakcijskega računa  na poslovni transakcijski račun SI-2 nakazal predplačilo (predujem, avans) za pravno svetovanje v znesku 1.220 €. Račun za predplačilo je prejel 02.10. leta L. SI-2 je storitev opravil 13.10. leta L in istega dne izdal račun v skupnem znesku 1.220 € (neto znesek 1.000 € + DDV po davčni stopnji 22%).

Izhodišča/predpostavke o DDV obravnavi: predplačilo za transakcijo opravljanja storitev in transakcija opravljanja storitev; kraj opravljanja transakcije je Slovenija, davčna stopnja 22%, plačnik DDV je SI-2 skladno s 1. točko 1. odstavka 76. člena ZDDV-1.

[članek se nadaljuje]

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 13
Naslov Datum vpisa
OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA – Brezplačno pridobljeno osnovno sredstvo 07.09.2021
STROŠKI STORITEV, ČASOVNE RAZMEJITVE – Menjava in skladiščenje letnih oz. zimskih pnevmatik 23.11.2018
ČASOVNE RAZMEJITVE - Pasivne časovne razmejitve – prejete državne podpore - vračilo podpore zaradi neizpolnjevanja pogojev za prejem 20.09.2018
ČASOVNE RAZMEJITVE - Pasivne časovne razmejitve – odloženi prihodki iz naslova prejetih državnih podpor – subvencija za zaposlitev brezposelne osebe 06.09.2018
ČASOVNE RAZMEJITVE - Aktivne časovne razmejitve – Vrednotnice – Poštne znamke 17.04.2018
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 13