O dokumentu: PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge:
Datum vpisa: 07.11.2017
Članek nima posebnosti! Članek nima prilog!

ČASOVNE RAZMEJITVE - Kratkoročne pasivne časovne razmejitve – vračunani stroški nadomestila plače za neizrabljen letni dopust, za katerega obstaja možnost izrabe v naslednjem letu

Opis primera

SI zaposluje 10 delavcev. Skladno z ZDR-1 in pogodbo o zaposlitvi so delavci v letu 1 imeli pravico do letnega dopusta. Povprečje pravice je znašalo 22 dni. Delavci so v letu 1 skupaj izrabili 200 dni letnega dopusta (povprečno 20 dni na delavca), neizrabljen preostanek 20 dni (povprečno 2 dni na delavca) pa se je prenesel v leto 2 skladno s 162. členom ZDR-1 (izraba preostanka do 30. junija naslednjega leta v dogovoru z delodajalcem).

Ker je pravica do izrabe preostanka letnega dopusta leta 1 v letu 2 nastala v letu 1, je SI vrednost preostanka letnega dopusta vračunal kot strošek dela leta 1. Za vračunavanje stroškov dela je sestavil predračun na podlagi naslednjih izhodišč (ocene):

 • delavci bodo do 30. junija leta 2  izrabili vseh 20 dni neizrabljenega letnega dopusta leta L,
 • povprečna bruto osnova za obračun nadomestila neizrabljenega letnega dopusta leta 1, ki bo izrabljen do 30. junija leta 2, bo znašala 1.200 € / mesec,
 • vračunan strošek dela leta 1 za neizrabljen letni dopusta leta 1, ki bo izrabljen v letu 2, znaša 1.393,20 €:
  • povprečna bruto osnova na dan = povprečna bruto osnova na mesec / povprečno število delovnih dni v mesecu = 1200 € / 20 dni = 60 €/dan
  • povprečno bruto nadomestilo na delavca = povprečna bruto osnova na dan x povprečno število dni neizrabljenega letnega dopusta leta L = 60€/dan x 2 dni = 120 €,
  • povprečno bruto nadomestilo skupaj = povprečno bruto nadomestilo na delavca x število delavcev = 120 € x 10 delavcev = 1.200 €,
  • prispevki v breme delodajalca = povprečno bruto nadomestilo skupaj x 16,10% = 1.200 € x 16,10% = 193,20 €
  • vračunan strošek dela leta L = povprečno bruto nadomestilo skupaj + prispevki v breme delodajalca = 1.200 € + 193,20 € = 1.393,20 €.

Delavci so do 30. junija leta 2  izrabili 18 dni preostanka letnega dopusta iz leta 1 (poprečno 1,8 dni na delavca), za neizrabljen preostanek 2 dni (povprečno 0,2 dni na delavca) pa so pravico do izrabe izgubili. SI je v letu 2 za izrabljenih 18 dni preostanka letnega dopusta iz leta 1 obračunal in izplačal nadomestilo v skupni višini 1.274,78 € (bruto nadomestilo plače + prispevki v breme delodajalca).

[članek se nadaljuje]

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 12
Naslov Datum vpisa
STROŠKI STORITEV, ČASOVNE RAZMEJITVE – Menjava in skladiščenje letnih oz. zimskih pnevmatik 23.11.2018
ČASOVNE RAZMEJITVE - Pasivne časovne razmejitve – prejete državne podpore - vračilo podpore zaradi neizpolnjevanja pogojev za prejem 20.09.2018
ČASOVNE RAZMEJITVE - Pasivne časovne razmejitve – odloženi prihodki iz naslova prejetih državnih podpor – subvencija za zaposlitev brezposelne osebe 06.09.2018
ČASOVNE RAZMEJITVE - Aktivne časovne razmejitve – Vrednotnice – Poštne znamke 17.04.2018
ČASOVNE RAZMEJITVE - Dolgoročne aktivne časovne razmejitve - poraba sredstev rezervnega sklada 28.12.2017
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 12