O dokumentu: PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge:
Datum vpisa: 01.01.2024
Članek nima posebnosti! Članek nima prilog!

ZALOGE - Zmanjšanje zalog trgovskega blaga – primanjkljaj zaradi kala, razsipa, razbitja, okvare

Opis primera

SI opravlja trgovinsko dejavnost. Za leto L je ugotovil naslednje primanjkljaje in uničenja zalog blaga:

  • trgovsko blago artikel TB1:  1 kos uničen; artikel je padel s skladiščne police in se razbil; zapisnik o uničenju sestavljen neposredno po uničenju,
  • trgovsko blago artikel TB2:  20 kosov s pretečenim rokom uporabe; zapisnik o primanjkljaju sestavljen pri letnem popisu,
  • trgovsko blago artikel TB3:  10 kosov iz neznanega razloga manjka; zapisnik o primanjkljaju sestavljen pri letnem popisu.

Skladno z izbrano metodo vrednotenja porabe zalog (fifo, povprečne cene) ugotovljene knjigovodske vrednosti manjkajočih oz. uničenih artiklov so znašale:

  • trgovsko blago artikel TB1:  200 €/kos,
  • trgovsko blago artikel TB2: 1 €/kos,
  • trgovsko blago artikel TB1: 20 €/kos.

SI je na podlagi določb ZDDV-1, PZDDV in pravilnika stanovskega združenja o stopnjah običajnega odpisa blaga ugotovil, da je od ugotovljenih primanjkljajev in uničenja dolžan obračunati 44 € DDV od uporabe blaga za neposlovne namene.

[članek se nadaljuje]

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 39
Naslov Datum vpisa
ZALOGE - Zmanjšanje zalog zaradi porabe oziroma prodaje - metoda drsečih tehtanih povprečnih cen 01.01.2024
ZALOGE - Zmanjšanje zalog zaradi porabe oziroma prodaje - metoda zaporednih cen (fifo) 01.01.2024
ZALOGE - Dani predujmi za material in trgovsko blago 01.01.2024
ZALOGE - Drobni inventar 01.01.2024
ZALOGE - Začetno merjenje - zaloge proizvodov in nedokončane proizvodnje 01.01.2024
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 39