O dokumentu: PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge:
Datum vpisa: 25.10.2017
Članek nima posebnosti! Članek nima prilog!

NALOŽBENE NEPREMIČNINE - Prenos nepremičnine iz zalog med naložbene nepremičnine obravnavane po modelu nabavne vrednosti

Opis primera

SI je v začetku poslovnega leta 1 kupil nepremičnino (zemljišče z zgradbo) z namenom prodaje v bližnji prihodnosti, zato jo je ob nakupu pripoznal med zalogami trgovskega blaga. Nabavna vrednost nepremičnine je znašala 250.000 €, od tega zemljišče 80.000 € in zgradba 170.000,00 €.

V poslovnem letu 2 je SI sprejel odločitev, da bo nepremičnino oddajal v poslovni najem, zato jo je iz zaloge prenesel med naložbene nepremičnin. Za merjenje naložbenih nepremičnin po pripoznanju uporablja model nabavne vrednosti.

[članek se nadaljuje]

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 16
Naslov Datum vpisa
NALOŽBENE NEPREMIČNINE - Naložbena nepremičnina merjena po modelu poštene vrednosti – prodaja nepremičnine 26.10.2017
NALOŽBENE NEPREMIČNINE - Naložbena nepremičnina merjena po modelu nabavne vrednosti – prodaja nepremičnine 26.10.2017
NALOŽBENE NEPREMIČNINE - Naložbena nepremičnina razpoložljiva za prodajo – nepremičnina se meri po modelu poštene vrednosti 26.10.2017
NALOŽBENE NEPREMIČNINE - Naložbena nepremičnina razpoložljiva za prodajo – nepremičnina se meri po modelu nabavne vrednosti 26.10.2017
NALOŽBENE NEPREMIČNINE - Prenos nepremičnine iz zalog med naložbene nepremičnine obravnavane po modelu poštene vrednosti 25.10.2017
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 16