O dokumentu: PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge:
Datum vpisa: 24.10.2017
Članek nima posebnosti! Članek nima prilog!

KAPITAL - Družba z omejeno odgovornostjo - Kapitalske rezerve - zneski, ki jih dodatno vplačajo družbeniki za pridobitev dodatnih pravic iz deležev

Opis primera

SI je družba z omejeno odgovornostjo z osnovnim kapitalom 100.000 € in ima dva družbenika-fizični osebi (FO). Poslovni delež družbenika FO-1 znaša 60 %, poslovni delež družbenika FO-2 znaša 40%.

Družbenik FO-1 bi rad za vsakih dopolnjenih 50 € eurov osnovnega vložka namesto enega glasu imel dva glasa, zato je družbeniku FO-2 predlagal spremembo družbene pogodbe. FO-2 se je s predlogom FO-2 strinjal, pod pogojem, da FO-1 za pridobitev dodatnih pravic pri glasovanju vplača 20.000 € na transakcijski račun SI. FO-1 je pogoj FO-2 sprejel in vplačal 20.000 € na transakcijski račun SI

[članek se nadaljuje]

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 25
Naslov Datum vpisa
KAPITAL - Družba z omejeno odgovornostjo – Osnovni kapital – izstop družbenika – prenehanje poslovnega deleža brez zmanjšanja osnovnega kapitala – drugi družbeniki prevzamejo nove osnovne vložke 16.11.2018
KAPITAL – Družba z omejeno odgovornostjo – lastni deleži in rezerve za lastne deleže – odtujitev (prodaja) lastnega poslovnega deleža 07.11.2018
KAPITAL - Družba z omejeno odgovornostjo - Prenesena čista izguba iz prejšnjih let - kritje iz čistega dobička poslovnega leta in s sprostitvijo kapitalskih rezerv 27.10.2017
KAPITAL - Družba z omejeno odgovornostjo - Bilančna izguba 27.10.2017
KAPITAL - Družba z omejeno odgovornostjo – Bilančni dobiček - Udeležba v bilančnem dobičku 27.10.2017
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 25