O dokumentu: PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge:
Datum vpisa: 16.10.2017
Članek nima posebnosti! Članek nima prilog!

DOLGOVI - Poslovni dolgovi - Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v tujini

Opis primera

SI je za potrebe izdelave proizvodov od poslovnega subjekta s sedežem v Nemčiji (v nadaljevanju DE) kupil material. SI in DE sta za dobavo dogovorila Incoterms pariteto EXW. DE je blago odpremil iz Nemčije 31.12.LLL1. Material je k SI prispel 03.01.LLL2.

DE je za prodan material 31.1.LLL1 izdal račun v skupni vrednosti 20.000 € brez tujega DDV (oproščena dobava blaga v Unijo-iz Nemčije v Slovenijo). SI je račun prejel 04.01.LLL2..

Druga izhodišča in predpostavke:

  • odvisni stroški nabave, obračun nabave in plačilo dobavitelju niso prikazani.

[članek se nadaljuje]

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 31
Naslov Datum vpisa
DOLGOVI - Zmanjšanje obveznosti do države iz naslova dajatev - plačilo dajatev z nakazilom na prehodni davčni podračun-proračun države z uporabo šifre obvezne dajatve 99996 - razporejanje plačila na posamezne vrste dajatev - urejanje kontov v poslovnih knjigah 04.10.2018
DOLGOVI - Prejeta ara 28.09.2018
PRIHODKI, DOLGOVI - Finančne storitve obdavčene z davkom na finančne storitve (DFS) - merjenje prihodkov iz opravljanja storitev in pripoznanje dolga za DFS 20.06.2018
DOLGOVI - Prodaja darilnih (vrednostnih) bonov 08.05.2018
DOLGOVI - Povračilo delavcu za izdatke povezane z izpolnitvijo (plačilom) dolga do dobavitelja 19.04.2018
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 31