O dokumentu: PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge:
Datum vpisa: 01.01.2024
Članek nima posebnosti! Članek nima prilog!

TERJATVE – Odpis terjatve zaradi zastaranja

Opis primera

SI-1 izkazuje na dan 31.12. leta L v poslovnih knjigah delno odprto kratkoročno terjatev do SI-2  iz leta L-3 po knjigovodski vrednosti 122 €.

V letu L-3 je SI-1 zaračunal SI-2 storitev v skupni vrednosti 1.220 €. SI-2 je storitev delno oporekal in poravnal kupnino le delno v znesku 1.098 €.

SI-1 se zaradi nadaljnjega poslovanja z SI-2 ni odločil za sodno izterjavo terjatve.

SI-1 in SI-2 v naslednjih letih dogovora o poravnavi nista dosegla, zato se je SI-1 po zastaranju terjatve odločil, da terjatev do SI-2 na dan 31.12. leta L odpiše.

[članek se nadaljuje]

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 47
Naslov Datum vpisa
TERJATVE - Poslovne terjatve - Kratkoročne terjatve do kupcev v tujini - tečajne razlike 01.01.2024
TERJATVE - Poslovne terjatve - Kratkoročne terjatve do kupcev v državi 01.01.2024
TERJATVE / STROŠKI MATERIALA IN STORITEV - Vračilo trošarine za komercialni prevoz 01.01.2024
TERJATVE - Poslovne terjatve - Dolgoročni blagovni krediti dani v državi - za čas obročnega plačevanja ni dogovorjeno obračunavanje obresti (brezobrestni blagovni kredit) 01.01.2024
TERJATVE – Plačilo terjatve v naravi – delni odpis terjatve 01.01.2024
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 47