O dokumentu: PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge:
Datum vpisa: 11.11.2020
Članek nima posebnosti! Članek nima prilog!

OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA - Bremenitev zaposlenega za popisni primanjkljaj opreme po tržni vrednosti, ki je večja od knjigovodske

Opis primera

SI je ob popisu (inventuri) opredmetenih osnovnih sredstev ugotovil, da »manjka« orodje (oprema), ob nabavi katerega je SI uveljavil pravico do odbitka DDV. SI nima zapisnika o tatvini oz. kraji blaga, prav tako primanjkljaj ni posledica uničenja zaradi višje sile.

Popisna komisija je ocenila, da je nabavna vrednost primerljive (rabljene itd.) opreme na trgu na dan popisa 1.000 EUR (brez DDV) in za ugotovljeni primanjkljaj bremenila zaposlenega odgovornega za to opremo.

Podatki iz knjigovodskih evidenc:

  • nabavna vrednost opreme           3.000,00  EUR
  • popravek vrednosti opreme         2.200,00  EUR
  • neodpisana knjigovodska vrednost opreme    800,00  EUR

[članek se nadaljuje]

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 27
Naslov Datum vpisa
OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA – Brezplačno pridobljeno osnovno sredstvo 07.09.2021
OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA – Popisni primanjkljaj opreme 05.11.2020
OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA – Oprema namenjena prodaji 19.08.2020
OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA – Podaritev računalnika šoli 04.06.2020
OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA - Stroški geodetskih storitev in pridobitve gradbene projektantske dokumentacije 29.05.2020
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 27