O dokumentu: PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge:
Datum vpisa: 01.01.2024
Članek nima posebnosti! Članek nima prilog!

TERJATVE – Poplačilo terjatve v stvareh

Opis primera

SI je fizični osebi (kupcu) opravil storitev v vrednosti 400,00€.

V pogodbi sta se dogovorila, da v primeru plačilne nesposobnosti kupec svojo obveznost do SI poravna v stvareh v ocenjeni vrednosti 400,00 €.

Ker ni prišlo do realizacije plačila v dogovorjenem roku, je kupec stvari iz pogodbe izročil SI.

SI je to blago knjižil na zalogo in v isti vrednosti kasneje prodal.

Vidik obdavčitve z davki na promet (davek na dodano vrednost) v primeru knjiženja ni prikazan.

[članek se nadaljuje]

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 47
Naslov Datum vpisa
TERJATVE - Poslovne terjatve - Kratkoročne terjatve do kupcev v tujini - tečajne razlike 01.01.2024
TERJATVE - Poslovne terjatve - Kratkoročne terjatve do kupcev v državi 01.01.2024
TERJATVE / STROŠKI MATERIALA IN STORITEV - Vračilo trošarine za komercialni prevoz 01.01.2024
TERJATVE - Poslovne terjatve - Dolgoročni blagovni krediti dani v državi - za čas obročnega plačevanja ni dogovorjeno obračunavanje obresti (brezobrestni blagovni kredit) 01.01.2024
TERJATVE – Plačilo terjatve v naravi – delni odpis terjatve 01.01.2024
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 47