O dokumentu: PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge:
Datum vpisa: 01.01.2024
Članek nima posebnosti! Članek nima prilog!

OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA – Oprema namenjena prodaji

Opis primera

SI je sprejel odločitev, da proda stroj, ki ga je uporabljal kot opredmeteno osnovno sredstvo, zato ga razvrsti med nekratkoročna sredstva namenjena prodaji.

Vrednost opreme na dan opredelitve kot nekratkoročno sredstvo namenjeno prodaji je znašala:

- knjigovodska vrednost 10.500,00 €, od tega:

  • nabavna vrednost 40.000,00 €

  • popravek vrednosti zaradi amortiziranja 29.500,00 €

- poštena vrednost zmanjšana za stroške prodaje 9.000,00 €.

[članek se nadaljuje]

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 27
Naslov Datum vpisa
OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA - Opredmeteno osnovno sredstvo pridobljeno z državno podporo 01.01.2024
OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA - Nakup opredmetenega osnovnega sredstva - nabavna vrednost ne presega 500 € 01.01.2024
OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA - Nakup nepremičnine 01.01.2024
OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA – Amortiziranje – metode amortiziranja 01.01.2024
OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA - Amortiziranje - povzetek določb SRS 1 01.01.2024
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 27