O dokumentu: PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge:
Datum vpisa: 04.06.2020
Članek nima posebnosti! Članek nima prilog!

OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA – Podaritev računalnika šoli

Opis primera

SI se je odločil, da bo iz svoje opreme izločil računalnik in ga podaril šoli.

Nabavna vrednost računalnika je bila 1.200,00 EUR.

Popravek vrednosti zaradi amortiziranja je 900,00 EUR.

Knjigovodska vrednost računalnika na dan podaritve je 300,00 EUR.

Tržna vrednost računalnika je 300,00 EUR.

SI je zavezan k obračunu DDV. Ob nabavi računalnika je izkoristi pravico do odbitka DDV v celoti.

[članek se nadaljuje]

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 27
Naslov Datum vpisa
OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA – Brezplačno pridobljeno osnovno sredstvo 07.09.2021
OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA - Bremenitev zaposlenega za popisni primanjkljaj opreme po tržni vrednosti, ki je večja od knjigovodske 11.11.2020
OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA – Popisni primanjkljaj opreme 05.11.2020
OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA – Oprema namenjena prodaji 19.08.2020
OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA - Stroški geodetskih storitev in pridobitve gradbene projektantske dokumentacije 29.05.2020
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 27