O dokumentu: PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge:
Datum vpisa: 01.01.2024
Članek nima posebnosti! Članek nima prilog!

OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA – Podaritev računalnika šoli

Opis primera

SI se je odločil, da bo iz svoje opreme izločil računalnik in ga podaril šoli.

Nabavna vrednost računalnika je bila 1.200,00 EUR.

Popravek vrednosti zaradi amortiziranja je 900,00 EUR.

Knjigovodska vrednost računalnika na dan podaritve je 300,00 EUR.

Tržna vrednost računalnika je 300,00 EUR.

SI je zavezan k obračunu DDV. Ob nabavi računalnika je izkoristi pravico do odbitka DDV v celoti.

[članek se nadaljuje]

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 27
Naslov Datum vpisa
OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA - Opredmeteno osnovno sredstvo pridobljeno z državno podporo 01.01.2024
OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA - Nakup opredmetenega osnovnega sredstva - nabavna vrednost ne presega 500 € 01.01.2024
OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA - Nakup nepremičnine 01.01.2024
OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA – Amortiziranje – metode amortiziranja 01.01.2024
OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA - Amortiziranje - povzetek določb SRS 1 01.01.2024
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 27