O dokumentu: PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge:
Datum vpisa: 01.01.2024
Članek nima posebnosti! Članek nima prilog!

TERJATVE - Poslovne terjatve - Kratkoročne terjatve do kupcev – odobreni popusti za predčasno plačilo

Opis primera

SI-1 je SI-2 prodal 1.000 kosov proizvoda P v skupni neto vrednosti (vrednost brez DDV) 10.000 € z Incoterms pariteto EXW. Stroškovna vrednost prodanih proizvodov je znašala 8.000 €. Proizvodi so bili iz skladišča SI-1 odpremljeni 29.09.LLLL. SI-1 je račun izdal 30.09.LLLL z rokom plačila 30 dni od dneva prodaje. V primeru plačila v roku 5 dni od dneva izdaje računa pripada SI-2 popust za predčasno plačilo (cassa sconto) 5%. SI-2 je račun plačal predčasno in ob plačilu izkoristil popust za predčasno plačilo. SI-1 je zaradi izkoriščenega popusta za predčasno plačilo izdal in SI-2 poslal (finančni) dobropis v skupni vrednosti 500 € + DDV po davčni stopnji 22%.

Izhodišča/predpostavke o DDV obravnavi: transakcija dobave blaga, kraj opravljanja transakcije je Slovenija, davčna stopnja 22%, plačnik DDV je SI-1 skladno s 1. točko 1. odstavka 76. člena ZDDV-1.

[članek se nadaljuje]

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 47
Naslov Datum vpisa
TERJATVE - Poslovne terjatve - Kratkoročne terjatve do kupcev v tujini - tečajne razlike 01.01.2024
TERJATVE - Poslovne terjatve - Kratkoročne terjatve do kupcev v državi 01.01.2024
TERJATVE / STROŠKI MATERIALA IN STORITEV - Vračilo trošarine za komercialni prevoz 01.01.2024
TERJATVE - Poslovne terjatve - Dolgoročni blagovni krediti dani v državi - za čas obročnega plačevanja ni dogovorjeno obračunavanje obresti (brezobrestni blagovni kredit) 01.01.2024
TERJATVE – Plačilo terjatve v naravi – delni odpis terjatve 01.01.2024
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 47