O dokumentu: PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge (2) :
Datum vpisa: 06.03.2018
Članek nima posebnosti! Priloga 1: Izračun popravka odbitka DDV.pdf
Priloga 2: Obračun amortizacije po letih.pdf

TERJATVE, OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA - Identifikacija malega davčnega zavezanca za namene DDV – popravek (povečanje) odbitka DDV za opredmeteno osnovno sredstvo

Opis primera

SI je bil do 8. marca leta L t.i. mali davčni zavezanec (davčni zavezanec oproščen plačevanja DDV na podlagi 1. odstavka 94. člena ZDDV-1), 8. marca leta L pa se je identificiral za namene DDV. V januarju leta L je za potrebe opravljanja dejavnosti nabavil (kupil) osebni računalnik v vrednosti 700 € + DDV po davčni stopnji 22%. Račun za nabavo je prejel 23.01. leta L. Osebni računalnik je knjižil med opredmetena osnovna sredstva kot opremo in za obračunavanje amortizacije izbral metodo enakomernega časovnega amortiziranja po letni amortizacijski stopnji 50 %. Z obračunavanjem amortizacije je začel 1. februarja leta L. Na dan identifikacije je osebni računalnik uporabljal za namene opravljanja dejavnosti. V aprilu leta L+2 ga je prodal za 50 € + DDV 22%.

[članek se nadaljuje]

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 47
Naslov Datum vpisa
TERJATVE – Plačilo terjatve v naravi – delni odpis terjatve 07.06.2022
TERJATVE, PRIHODKI – Prodaja z možnostjo vračila blaga 11.05.2022
TERJATVE – Odpis terjatve zaradi zastaranja 10.05.2021
TERJATVE – Preprosti odkup terjatev - odkup zapadlih terjatev 13.04.2021
TERJATVE, STROŠKI – Prejeti računi za storitve – odbitek DDV na podlagi enega odbitnega deleža 15.09.2020
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 47