O dokumentu: PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge:
Datum vpisa: 01.01.2024
Članek nima posebnosti! Članek nima prilog!

ODHODKI - Poslovni odhodki – Drugi poslovni odhodki – vrednost »neusredstvenih« lastnih storitev – uporaba lastnih storitev za namene reprezentance

Opis primera

SI opravlja proizvajalno dejavnost. Poslovnim partnerjem je na poslovnem sestanku, ki je potekal v njegovih poslovnih prostorih, brezplačno postregel (dobavil) obrok (malica oz. kosilo). Obrok je dobavil iz lastnega gostinskega obrata (menza, kuhinja), ki ga uporablja za pripravo in prodajo obrokov delavcem (zagotavljanje prehrane med delom v naravi). Stroškovna vrednost (lastna cena) dobavljenih obrokov je znašala 20 €.

[članek se nadaljuje]

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 25
Naslov Datum vpisa
ODHODKI - Poslovni odhodki – Drugi poslovni odhodki – Vrednost »neusredstvenih" lastnih proizvodov – uporaba lastnih proizvodov za namene, ki niso reprezentanca 01.01.2024
ODHODKI - Prevrednotovalni poslovni odhodki – prodaja opredmetenega osnovnega sredstva – splošno pravilo 01.01.2024
ODHODKI - Poslovni odhodki – Vrednost usredstvenih lastnih proizvodov in storitev – zgradba zgrajena v organizaciji (gradnja v »lastni režiji«) 01.01.2024
ODHODKI - Poslovni odhodki – Vrednost usredstvenih lastnih proizvodov in storitev – oprema izdelana v organizaciji – izvzetje proizvoda iz zaloge za namene uporabe kot oprema 01.01.2024
ODHODKI – Drugi odhodki – Denarne kazni – globa za prekršek 01.01.2024
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 25