O dokumentu: PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge:
Datum vpisa: 14.12.2017
Članek nima posebnosti! Članek nima prilog!

ODHODKI - Poslovni odhodki – Drugi poslovni odhodki – vrednost »neusredstvenih« lastnih storitev – uporaba lastnih storitev za namene reprezentance

Opis primera

SI opravlja proizvajalno dejavnost. Poslovnim partnerjem je na poslovnem sestanku, ki je potekal v njegovih poslovnih prostorih, brezplačno postregel (dobavil) obrok (malica oz. kosilo). Obrok je dobavil iz lastnega gostinskega obrata (menza, kuhinja), ki ga uporablja za pripravo in prodajo obrokov delavcem (zagotavljanje prehrane med delom v naravi). Stroškovna vrednost (lastna cena) dobavljenih obrokov je znašala 20 €.

[članek se nadaljuje]

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 26
Naslov Datum vpisa
ZALOGE – Nepredviden primanjkljaj nedokončanih proizvodov 24.09.2021
TERJATVE / ODHODKI (drugi stroški) - Vračilo letne dajatve za uporabo vozila v cestnem prometu 25.10.2018
ODHODKI - Poslovni odhodki / Drugi stroški – štipendija dijaku ali študentu - kadrovska štipendija 10.07.2018
ODHODKI - Poslovni odhodki / Drugi stroški – plačilo dijaku oz. študentu za obvezno praktično delo 22.06.2018
PRIHODKI, ODHODKI - Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje – prikaz v izkazu poslovnega izida po različici I in knjiženje v poslovne knjige 20.02.2018
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 26