O dokumentu: PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge:
Datum vpisa: 21.11.2017
Članek nima posebnosti! Članek nima prilog!

OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA - Vlaganja v tuja opredmetena osnovna sredstva

Opis primera

SI-1 je z SI-2 sklenil najemno pogodbo za obdobje petih (5) let (SI-1 najemojemalec, SI-2 najemodajalec). Po pogodbi je najemojemalcu SI-1 bilo dovoljeno, da v poslovnem prostoru opravi izboljšave (vlaganja), tako da bo primeren za opravljanje njegove dejavnosti. SI-1 je v poslovnem prostoru zamenjal talne obloge, postavil novo predelno steno, zamenjal vrata in okna, prenovil sanitarije in opravil beljenje prostorov. Vsa dela v poslovnem prostoru so opravili zunanji izvajalci (poslovni subjekti identificirani za namene DDV v Sloveniji). Skupna vrednost opravljenih vlaganj je znašala 10.000 € + DDV po stopnji 22% (plačnik DDV je bil SI-1 na podlagi 76.a člena ZDDV-1).

[članek se nadaljuje]

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 27
Naslov Datum vpisa
OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA – Brezplačno pridobljeno osnovno sredstvo 07.09.2021
OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA - Bremenitev zaposlenega za popisni primanjkljaj opreme po tržni vrednosti, ki je večja od knjigovodske 11.11.2020
OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA – Popisni primanjkljaj opreme 05.11.2020
OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA – Oprema namenjena prodaji 19.08.2020
OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA – Podaritev računalnika šoli 04.06.2020
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 27