O dokumentu: PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge:
Datum vpisa: 07.11.2017
Članek nima posebnosti! Članek nima prilog!

NEOPREDMETENA SREDSTVA - Premoženjske in druge pravice - Nakup programske opreme (licenca za uporabo računalniškega programa)

Opis primera

SI-1 je od SI-2 kupil licenco za uporabo računalniškega programa (npr. program za računalniško podprto načrtovanje, program za vodenje poslovnih knjig) za ceno 1.000 € + DDV po davčni stopnji 22%. Veljavnost licence ni bila časovno omejena. SI-1 je ocenil, da mu bo uporaba računalniškega programa prinašala gospodarske koristi v obdobju osmih let od nabave, zato je licenco razvrstil med neopredmetena sredstva s končno dobo koristnosti.

[članek se nadaljuje]

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 6
Naslov Datum vpisa
NEOPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA – Oslabitev vrednosti licence 01.09.2020
NEOPREDMETNA SREDSTVA – Spletna stran – pridobitev z nakupom 27.12.2018
NEOPREDMETENA SREDSTVA - Premoženjske in druge pravice - Programska oprema (licenca za uporabo računalniškega programa) - Amortiziranje 08.11.2017
NEOPREDMETENA SREDSTVA - Premoženjske in druge pravice - Stavbna pravica - odplačna ustanovitev stavbne pravice 07.11.2017
NEOPREDMETENA SREDSTVA - Premoženjske in druge pravice - Nakup seznama odjemalcev 07.11.2017
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 6