O dokumentu: PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge:
Datum vpisa: 06.11.2017
Članek nima posebnosti! Članek nima prilog!

TERJATVE - Poslovne terjatve - Kratkoročne terjatve do kupcev in druge kratkoročne terjatve – Odplačni odstop terjatve (cesija) – prodaja terjatve/odkup terjatve

Opis primera

SI-1 terja kupca SI-2 za 24.400 € in kupca SI-3 za 12.200. Terjatev do SI-2 še ni zapadla, terjatev do SI-3 je že zapadla.

SI-1 in SI4 sta sklenila pogodbo, s katero se je:

  • SI-1 zavezal, da bo terjatev do SI-2 in SI-3 prenesel na SI-4 in da mu bo prepustil vse pravice iz prenesenih terjatev,
  • SI-4 zavezal, da bo SI-1 plačal 21.960 € za terjatev do SI-2 (90% nominalne vrednosti terjatve) in 6.100 € za terjatev do SI-3 (50% nominalne vrednosti terjatve).

Pogodba ni vsebovala del credere klavzule, da SI-1 odgovarja za izterljivost odstopljenih terjatev.

SI-1 je kupca SI-2 in SI-3 obvestil, da je terjatve prenesel na SI-4 in da naj zato svoje obveznosti poravnata SI-4. SI-4 je na podlagi pogodbe na transakcijski račun SI-1 nakazal 28.060 € (21.960 € za odstopljeno terjatev do SI-2 in 6.100 € za odstopljeno terjatev do SI-3).

[članek se nadaljuje]

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 47
Naslov Datum vpisa
TERJATVE – Plačilo terjatve v naravi – delni odpis terjatve 07.06.2022
TERJATVE, PRIHODKI – Prodaja z možnostjo vračila blaga 11.05.2022
TERJATVE – Odpis terjatve zaradi zastaranja 10.05.2021
TERJATVE – Preprosti odkup terjatev - odkup zapadlih terjatev 13.04.2021
TERJATVE, STROŠKI – Prejeti računi za storitve – odbitek DDV na podlagi enega odbitnega deleža 15.09.2020
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 47