O dokumentu: PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge:
Datum vpisa: 04.11.2017
Članek nima posebnosti! Članek nima prilog!

DOLGOVI - Obveznosti do državnih in drugih institucij – obveznost za plačilo DDV po DDV-O

Opis primera

SI obračunava DDV za davčno obdobje koledarskega meseca. Stanje odbitnega in obračunanega DDV na zadnji dan meseca septembra leta L je po poslovnih knjigah znašalo:

  • odbitni DDV 9,5% od nabav od zavezancev s sedežem Sloveniji: 95 €, od tega je za 85,50 € pravica do odbitka DDV nastala v septembru leta L
  • odbitni DDV 22% od nabav od zavezancev s sedežem Sloveniji: 2.200 €, od tega je za 1.760 € pravica do odbitka DDV nastala v septembru leta L
  • obračunani DDV 22%:  4.400 €

V davčnem obračunu DDV za mesec september leta L je SI izkazal obveznost za plačilo 2.554 €. Plačilo je po DDV-O je izvršil zadnji delovni dan oktobra leta L.

[članek se nadaljuje]

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 31
Naslov Datum vpisa
DOLGOVI - Zmanjšanje obveznosti do države iz naslova dajatev - plačilo dajatev z nakazilom na prehodni davčni podračun-proračun države z uporabo šifre obvezne dajatve 99996 - razporejanje plačila na posamezne vrste dajatev - urejanje kontov v poslovnih knjigah 04.10.2018
DOLGOVI - Prejeta ara 28.09.2018
PRIHODKI, DOLGOVI - Finančne storitve obdavčene z davkom na finančne storitve (DFS) - merjenje prihodkov iz opravljanja storitev in pripoznanje dolga za DFS 20.06.2018
DOLGOVI - Prodaja darilnih (vrednostnih) bonov 08.05.2018
DOLGOVI - Povračilo delavcu za izdatke povezane z izpolnitvijo (plačilom) dolga do dobavitelja 19.04.2018
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 31