O dokumentu: PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge:
Datum vpisa: 23.11.2021
Članek nima posebnosti! Članek nima prilog!

STROŠKI STORITEV – Izplačilo avtorskega honorarja fizični osebi nerezidentu (tujcu - EU) – ni pridobljen obrazec A1

Opis primera

SI je organiziral izobraževanje na ozemlju Slovenije. Eden izmed predavateljev je bil tujec – avstrijski državljan (v nadaljevanju avtor), s katerim je SI sklenil pogodbo o izvedbi avtorskega dela. SI je v skladu s pogodbo obračunal plačilo 700,00 neto in pripadajoče dajatve.

Druga izhodišča in predpostavke:

  • avtor v Avstriji ne opravlja dejavnosti;
  • avtor ni vključen v obvezno socialno zavarovanje v Sloveniji;
  • SI - izplačevalec dohodka ni pridobil obrazca A1.

Obračun avtorskega honorarja ( v EUR):

• bruto avtorski honorar 1.062,62
• normirani stroški 10%    106,26
• prispevek za PIZ v breme avtorja 164,71
• osnova za izračun davčnega odtegljaja 791,66
• davčni odtegljaj 25% 197,91
• neto avtorski honorar  700,00
• prispevek delodajalca za PIZ 94,04

[članek se nadaljuje]

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 36
Naslov Datum vpisa
STROŠKI MATERIALA – Nakup zaščitnih oblek za enkratno uporabo 03.04.2020
STROŠKI MATERIALA – Nakup zaščitnih obraznih mask 02.04.2020
STROŠKI STORITEV – Stroški storitev fizičnih oseb, ki ne opravljajo dejavnosti – kratkotrajno delo po ZPDZC-1 16.01.2019
STROŠKI STORITEV, ČASOVNE RAZMEJITVE – Menjava in skladiščenje letnih oz. zimskih pnevmatik 23.11.2018
TERJATVE / STROŠKI MATERIALA IN STORITEV - Vračilo trošarine za komercialni prevoz 15.06.2018
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 36