O dokumentu: PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge:
Datum vpisa: 07.09.2021
Članek nima posebnosti! Članek nima prilog!

OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA – Brezplačno pridobljeno osnovno sredstvo

Opis primera

SI je v obliki donacije pridobil okvarjeno osnovno sredstvo v vrednosti 2.000,00 EUR.

Za njegovo popravilo (usposobitev) je prejel račun v vrednosti 610,00 EUR (z DDV).

Po usposobitvi je SI prenesel osnovno sredstvo v uporabo po nabavni vrednosti, s predvideno dobo koriščenja 5 let in amortizacijsko stopnjo 20%.

SI je prejeto donacijo pripoznal med odloženimi prihodki, ki jih porablja v skladu z obračunano amortizacijo.

SI je identificiran za namene DDV in lahko uveljavi pravico do odbitka DDV v celoti.

[članek se nadaljuje]

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 27
Naslov Datum vpisa
OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA - Bremenitev zaposlenega za popisni primanjkljaj opreme po tržni vrednosti, ki je večja od knjigovodske 11.11.2020
OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA – Popisni primanjkljaj opreme 05.11.2020
OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA – Oprema namenjena prodaji 19.08.2020
OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA – Podaritev računalnika šoli 04.06.2020
OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA - Stroški geodetskih storitev in pridobitve gradbene projektantske dokumentacije 29.05.2020
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 27