O dokumentu: PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge:
Datum vpisa: 13.04.2021
Članek nima posebnosti! Članek nima prilog!

TERJATVE – Preprosti odkup terjatev - odkup zapadlih terjatev

Opis primera

SI-1 je od družbe SI-2 odkupil zapadlo terjatev do podjetja SI-3.

SI-1 in SI-2 sta sklenila pogodbo, iz katere je razvidno:

  • vrednost odkupljene terjatve       20.000,00 EUR,
  • diskont v višini 30 odstotkov         6.000,00 EUR,
  • obveznost za plačilo odkupa       14.000,00 EUR.

SI-1 je kasneje terjatev v celoti izterjal od SI-3. Od razlike nad odkupno vrednostjo terjatve je obračunal DDV po stopnji 22% (preračunana vrednost 18,032786885%).

 

[članek se nadaljuje]

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 45
Naslov Datum vpisa
TERJATVE – Odpis terjatve zaradi zastaranja 10.05.2021
TERJATVE, STROŠKI – Prejeti računi za storitve – odbitek DDV na podlagi enega odbitnega deleža 15.09.2020
TERJATVE – Poplačilo terjatve v stvareh 25.08.2020
DOLGOROČNE TERJATVE – Dolgoročni dani predujmi za nakup opreme 07.08.2020
TERJATVE / ODHODKI (drugi stroški) - Vračilo letne dajatve za uporabo vozila v cestnem prometu 25.10.2018
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 45