O dokumentu: PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge:
Datum vpisa: 15.09.2020
Članek nima posebnosti! Članek nima prilog!

TERJATVE, STROŠKI – Prejeti računi za storitve – odbitek DDV na podlagi enega odbitnega deleža

Opis primera

SI je od svojih dobaviteljev prejel račune za naslednje storitve:

  • poraba električne energije:  1.220,00 € z DDV,
  • telefonske storitve:      122,00 € z DDV,
  • čiščenje poslovnih prostorov:  366,00 € z DDV.

SI opravlja obdavčene transakcije in transakcije, oproščene plačila DDV, za katere ne sme uveljavljati pravice do odbitka DDV (zdravstvene storitve). Delež obdavčenih transakcij za preteklo leto v skupni vrednosti vseh transakcij znaša 30%.

SI ugotavlja pravico do odbitka DDV na podlagi enega odbitnega deleža. Za vse prejete transakcije, kjer so dobavitelji ali izvajalci SI obračunali DDV skladno z določili ZDDV-1, lahko uveljavlja odbitek DDV v znesku 30% obračunanega DDV.

SI je na podlagi končnega obračuna ugotovil, da je končni odbitni delež za 4% večji od začasnega ter knjižil ugotovljene razlike.

Tabela izračuna razlike po končnem odbitnem deležu:

Prejeti računi

Osnova za DDV na računu

Obračunan DDV na računu

Začasni odbitni delež 30%

Končni odbitni delež 34%

Razlika odbitka DDV

Električna energija

1.000,00

 220,00

 66,00

 74,80

  8,80

Telefonske storitve

   100,00

   22,00

   6,60

   7,48

  0,88

Čiščenje poslovnih prostorov

   300,00

   66,00

 19,80

  22,44

   2,64

Skupaj

 

 

 92,40

104,72

 12,32

[članek se nadaljuje]

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 47
Naslov Datum vpisa
TERJATVE – Plačilo terjatve v naravi – delni odpis terjatve 07.06.2022
TERJATVE, PRIHODKI – Prodaja z možnostjo vračila blaga 11.05.2022
TERJATVE – Odpis terjatve zaradi zastaranja 10.05.2021
TERJATVE – Preprosti odkup terjatev - odkup zapadlih terjatev 13.04.2021
TERJATVE – Poplačilo terjatve v stvareh 25.08.2020
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 47