O dokumentu: PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge:
Datum vpisa: 29.04.2020
Članek nima posebnosti! Članek nima prilog!

STROŠKI PLAČ – Izplačilo plač in kriznega dodatka za opravljeno delo delavcem v času epidemije v skladu z 33. členom ZIUZEOP

Opis primera

SI je delavcu v rednem delovnem razmerju za mesec marec 2020 obračunal plačo za redno delo (od 01.03.2020 do 12.03.2020) in za delo v času epidemije v skladu s 33. členom ZIUZEOP (od 13.03.2020 do 31.03.2020), pripadajoč krizni dodatek in povračila stroškov prehrane in prevoza na delo. Delavec je delal cel mesec (ni koristil dopusta, bolniške). Obračunani zneski so bili izplačani v mesecu aprilu 2020 in so znašali:

•bruto plača (I. bruto) za redno delo 736,36 €,

•bruto plača (I. bruto) za delo v času epidemije 1.063,64 €

•krizni dodatek (sorazmerno na prisotnost) 118,18 €,

•prispevki v breme delodajalca (skupna prispevna stopnja 16,10%) 289,80 € (od tega prispevki PIZ v breme države 94,13 €),

•prispevki v breme delojemalca (skupna prispevna stopnja 22,10%) 397,80 € (od tega prispevki PIZ v breme države 164,86 €),

•akontacija dohodnine od dohodka iz delovnega razmerja 217,90 €,

•povračila stroškov v zvezi z delom 161,64 €, od tega 134,64 € prehrana med delom in 27,00 € prevoz na delo in z dela.

[članek se nadaljuje]

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 17
Naslov Datum vpisa
STROŠKI DELA - Regres za letni dopust za leto 2020 29.06.2020
STROŠKI PLAČ/PRIHODKI – nadomestilo plače za čakanje na delo v času epidemije COVID-19 - uveljavljanje državne pomoči v skladu z ZIUZEOP 07.05.2020
STROŠKI DELA – Bonitete – novoletna darila otrokom delavcev 29.11.2018
STROŠKI DELA - Bonitete - obračun v času odsotnosti z dela zaradi koriščenja dopusta in nadomestila iz zavarovanja za starševsko varstvo 11.09.2018
STROŠKI DELA - Odpravnina zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi 08.06.2018
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 17