O dokumentu: PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge:
Datum vpisa: 17.05.2018
Članek nima posebnosti! Članek nima prilog!

PRIHODKI - Prihodki od prodaje blaga - prodajna akcija »Ob nakupu treh artiklov je najcenejši brezplačen«

Opis primera

SI prodaja trgovsko blago kupcem v Sloveniji. Z namenom povečanja (pospeševanja) prodaje je priredil prodajno akcijo »Ob nakupu treh artiklov je najcenejši brezplačen«. Pogoji prodajne akcije so bili:

 • prodajna akcija se izvaja v aprilu leta L in velja za posamezen nakup ,
 • za vrednost najcenejšega artikla se ob izvršitvi nakupa (izdaji računa) obračuna popust,
 • popust za najcenejši artikel se izključuje (ni združljiv) z ostalimi popusti.

Kupec K je v času prodajne akcije pri SI v sklopu posameznega (enega) nakupa kupil tri artikle:

 • artikel 1: 1 kos, prodajna cena z DDV 60 €,
 • artikel 2: 1 kos, prodajna cena z DDV 40 €,
 • artikel 3: 1 kos, prodajna cena z DDV 20 €.

SI je popust na računu obračunal/prikazal na način:

 • varianta A:  artikel 1 1x 60 €  /  artikel 2 1x 40 €  /  artikel 3 1x 20 €  /  popust (-) 20 €  /  skupaj 100 €  /  DDV 22% od osnove 81,97 € = 18,03 €,
 • varianta B:  artikel 1 1x 60 €  /  artikel 2 1x 40 €  /  artikel 3 1x 20 €  (-) popust 100% 20 € = 0 €  /  skupaj 100 €  /  DDV 22% od osnove 81,97 € = 18,03 €.

Druga izhodišča in predpostavke:

 • plačilo kupca je opravljeno v gotovini,
 • davčna stopnja DDV 22%,
 • nabavne vrednosti prodanih artiklov so znašale: artikel 1 36 €, artikel 2 24 €, artikel 3 12 €,
 • SI je ob nabavi artiklov izkoristil pravico do odbitka DDV.

[članek se nadaljuje]

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 49
Naslov Datum vpisa
TERJATVE, PRIHODKI – Prodaja z možnostjo vračila blaga 11.05.2022
PRIHODKI – Kratkoročno odloženi prihodki – Dvoletna naročnina 10.09.2021
OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA - Bremenitev zaposlenega za popisni primanjkljaj opreme po tržni vrednosti, ki je večja od knjigovodske 11.11.2020
STROŠKI PLAČ/PRIHODKI – nadomestilo plače za čakanje na delo v času epidemije COVID-19 - uveljavljanje državne pomoči v skladu z ZIUZEOP 07.05.2020
TERJATVE, PRIHODKI - Terjatve do kupcev – kasnejše zmanjšanje terjatve - znižanje kupnine zaradi stvarne napake 11.10.2018
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 49