O dokumentu: PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge:
Datum vpisa: 18.01.2018
Članek nima posebnosti! Članek nima prilog!

ODHODKI - Drugi odhodki - donacije

Opis primera

SI je humanitarnemu društvu iz Slovenije dal donacijo:

  • varianta A:  v denarju – nakazilo 500 € iz transakcijskega računa,
  • varianta B:  v naravi – izročitev lastnih proizvodov v knjigovodski (stroškovni) vrednosti 500 €.

Druga izhodišča in predpostavke:

  • SI je ob nabavi sestavin (materiala in storitev), ki jih je uporabil pri izdelavi doniranih proizvodov, izkoristil pravico do odbitka DDV,
  • donirani proizvodi niso hrana in spadajo med blago, za katero velja splošna davčna stopnja DDV 22%.

[članek se nadaljuje]

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 26
Naslov Datum vpisa
ZALOGE – Nepredviden primanjkljaj nedokončanih proizvodov 24.09.2021
TERJATVE / ODHODKI (drugi stroški) - Vračilo letne dajatve za uporabo vozila v cestnem prometu 25.10.2018
ODHODKI - Poslovni odhodki / Drugi stroški – štipendija dijaku ali študentu - kadrovska štipendija 10.07.2018
ODHODKI - Poslovni odhodki / Drugi stroški – plačilo dijaku oz. študentu za obvezno praktično delo 22.06.2018
PRIHODKI, ODHODKI - Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje – prikaz v izkazu poslovnega izida po različici I in knjiženje v poslovne knjige 20.02.2018
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 26