O dokumentu: PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge:
Datum vpisa: 12.12.2017
Članek nima posebnosti! Članek nima prilog!

ODHODKI - Poslovni odhodki – Drugi poslovni odhodki – vrednost »neusredstvenih« lastnih proizvodov – uporaba lastnih proizvodov za namene reprezentance

Opis primera

SI opravlja dejavnost proizvodnje pijač. Iz zaloge dokončanih proizvodov je izvzel brezalkoholne pijače v stroškovni vrednosti 25 € in jih postregel poslovnim partnerjem na poslovnem sestanku, ki je potekal v njegovih poslovnih prostorih.

[članek se nadaljuje]

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 26
Naslov Datum vpisa
ZALOGE – Nepredviden primanjkljaj nedokončanih proizvodov 24.09.2021
TERJATVE / ODHODKI (drugi stroški) - Vračilo letne dajatve za uporabo vozila v cestnem prometu 25.10.2018
ODHODKI - Poslovni odhodki / Drugi stroški – štipendija dijaku ali študentu - kadrovska štipendija 10.07.2018
ODHODKI - Poslovni odhodki / Drugi stroški – plačilo dijaku oz. študentu za obvezno praktično delo 22.06.2018
PRIHODKI, ODHODKI - Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje – prikaz v izkazu poslovnega izida po različici I in knjiženje v poslovne knjige 20.02.2018
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 26