Računovodski koledar

Področje Izpis pomembnih dogodkov v obdobju


JanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
Junij 2019
Nazaj na koledar dogodkov Natisni

08.06.2019 - Poročanje Banki Slovenije - investicijski skladi in skladi denarnega trga

 

Zadnji rok za poročanje Banki Slovenije po sklepu o poročanju investicijskih skladov za:

·      maj 2019 za investicijske sklade (za katere se uporablja Uredba Evropske centralne banke (ES) št. 958/2007),

·      maj 2019 za sklade denarnega trga (za katere se uporablja Uredba (ES) št. 25/2009 Evropske centralne banke).

 

Dolžnost poročanja investicijskega sklada izvrši:

·      Družba za upravljanje.

 

Podatki se predložijo:

·      Agenciji za trg vrednostnih papirjev.

 

Na kratko o tem:

·      investicijski skladi in skladi denarnega trga morajo za potrebe analize in zagotavljanja finančne stabilnosti zagotavljati (statistične) podatke o vrednosti enot premoženja in o posameznih vrednostnih papirjih;

 

·      podatki se predložijo Družbi za upravljanje, ki obveznost poročanja do Banke Slovenije izpolni tako, da posreduje poročilo Agenciji za trg vrednostnih papirjev;

·      pogostost poročanja: mesečno (do 12x letno);

·      rok poročanja: do 8. dne v mesecu za pretekli mesec (opomba: čeprav se statistični podatki po Sklepu o poročanju investicijskih skladov zagotavljajo mesečno, najkasneje do 10. delovnega dne v mesecu za pretekli mesec, je po Navodilu družbam za upravljanje glede poročanja numeričnih podatkov o poslovanju investicijskih skladov efektivni rok poročanja osmi dan v mesecu za pretekli mesec);

·      koristna vsebina:

o  Materialni dokument.

 

Ponedeljek Torek Sreda Četrtek Petek Sobota Nedelja
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30