Računovodski koledar

Področje Izpis pomembnih dogodkov v obdobju


JanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
Julij 2019
Nazaj na koledar dogodkov Natisni
01 Jul 2019 Predložitev zahtevka za vračilo DDV davčnemu zavezancu s sedežem v tretji državi
08 Jul 2019 Poročanje Banki Slovenije - investicijski skladi in skladi denarnega trga
10 Jul 2019 Poročanje Banki Slovenije - poročilo o poslih z VP - SRN, SNR, SNN, TNR, TRN, TRR
10 Jul 2019 Predložitev poročila o doseženem prihodku iz naslova ODD (Poročilo - ODD)
11 Jul 2019 Prijava denarnih obveznosti v obvezni večstranski pobot - v letu 2019 (prvi dan prijave v krog pobota)
12 Jul 2019 Poročanje Banki Slovenije - poročilo gospodarskih družb, ki izvajajo poslovno dejavnost najema, zakupa ali lizinga
15 Jul 2019 Izdaja računa za opravljene transakcije znotraj Unije
15 Jul 2019 Poročanje podatkov o menjavi blaga med državami članicami EU - INTRASTAT
15 Jul 2019 Predložitev obračuna OPSVL (PSV 040 družbeniki)
15 Jul 2019 Predložitev obračuna OPSVZ (PSV zasebniki)
18 Jul 2019 Prijava denarnih obveznosti v obvezni večstranski pobot - v letu 2019 (zadnji dan prijave v krog pobota)
20 Jul 2019 Poročanje Banki Slovenije - poročilo o storitveni menjavi in delu blagovne menjave, ter o tekočih/kapitalskih transferih z nerezidenti - BST
20 Jul 2019 Poročanje Banki Slovenije - poročilo o prejetih in danih kreditih ter depozitih z nerezidenti - KRD
20 Jul 2019 Poročanje Banki Slovenije - mesečno poročilo o kapitalskih naložbah med rezidenti in nerezidenti - transakcije - SN-T
22 Jul 2019 Predložitev rekapitulacijskega poročila RP-O
22 Jul 2019 Predložitev obračuna DDV-O
22 Jul 2019 Predložitev posebnega obračuna DDV in plačevanje davčne obveznosti (elektronske storitve ...)
22 Jul 2019 Plačilo prispevkov za socialno varnost 040 družbenika (PSV 040 družbeniki)
22 Jul 2019 Plačilo prispevkov za socialno varnost zasebnika (PSV zasebniki)
31 Jul 2019 Predložitev obračuna DFS in plačevanje davčne obveznosti
31 Jul 2019 Predložitev poročila o dobavi blaga ali storitev po 76.a členu ZDDV-1
31 Jul 2019 Predložitev obračuna DDV-O in plačevanje davčne obveznosti
31 Jul 2019 Četrtletno poročanje podatkov o poslovanju poslovnih subjektov - vprašalnik POSL-P/ČL
31 Jul 2019 Poročanje pravnih oseb zasebnega sektorja o izplačanih bruto plačah in regresu za letni dopust - obrazec 1-ZAP/M in obrazec-izplačilo regresa
Ponedeljek Torek Sreda Četrtek Petek Sobota Nedelja
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4