Prihodnje zapadle obveznosti

Računovodski koledar / Rokovnik - ročnost - 30.10.2020
Predložitev poročila o dobavi blaga ali storitev po 76.a členu ZDDV-1
Računovodski koledar / Rokovnik - ročnost - 30.10.2020
Predložitev obračuna DDV-O in plačevanje davčne obveznosti
Računovodski koledar / Rokovnik - ročnost - 30.10.2020
Predložitev obračuna DFS in plačevanje davčne obveznosti
Računovodski koledar / Rokovnik - ročnost - 08.11.2020
Poročanje Banki Slovenije - investicijski skladi in skladi denarnega trga
Računovodski koledar / Rokovnik - ročnost - 10.11.2020
Poročanje Banki Slovenije - podatki za namene statistike finančnih računov - SFR
Računovodski koledar / Rokovnik - ročnost - 13.11.2020
Poročanje podatkov o menjavi blaga med državami članicami EU - INTRASTAT
Računovodski koledar / Rokovnik - ročnost - 15.11.2020
Izdaja računa za opravljene transakcije znotraj Unije
Računovodski koledar / Rokovnik - ročnost - 16.11.2020
Predložitev obračuna OPSVZ (PSV zasebniki)
Računovodski koledar / Rokovnik - ročnost - 16.11.2020
Predložitev obračuna OPSVL (PSV 040 družbeniki)
Računovodski koledar / Rokovnik - ročnost - 20.11.2020
Predložitev rekapitulacijskega poročila RP-O
Računovodski koledar / Rokovnik - ročnost - 20.11.2020
Predložitev obračuna DDV-O
Računovodski koledar / Rokovnik - ročnost - 20.11.2020
Plačilo prispevkov za socialno varnost zasebnika (PSV zasebniki)
Računovodski koledar / Rokovnik - ročnost - 20.11.2020
Plačilo prispevkov za socialno varnost 040 družbenika (PSV 040 družbeniki)
Računovodski koledar / Rokovnik - ročnost - 30.11.2020
Predložitev poročila o dobavi blaga ali storitev po 76.a členu ZDDV-1
Računovodski koledar / Rokovnik - ročnost - 30.11.2020
Predložitev obračuna DDV-O in plačevanje davčne obveznosti
Računovodski koledar / Rokovnik - ročnost - 30.11.2020
Predložitev obračuna DFS in plačevanje davčne obveznosti