Prihodnje zapadle obveznosti

Računovodski koledar / Rokovnik - ročnost - 30.08.2019
Predložitev obračuna DFS in plačevanje davčne obveznosti
Računovodski koledar / Rokovnik - ročnost - 30.08.2019
Predložitev poročila o dobavi blaga ali storitev po 76.a členu ZDDV-1
Računovodski koledar / Rokovnik - ročnost - 30.08.2019
Predložitev obračuna DDV-O in plačevanje davčne obveznosti
Računovodski koledar / Rokovnik - ročnost - 08.09.2019
Poročanje Banki Slovenije - investicijski skladi in skladi denarnega trga
Računovodski koledar / Rokovnik - ročnost - 10.09.2019
Poročanje Banki Slovenije - poročilo o poslih z VP - SRN, SNR, SNN, TNR, TRN, TRR
Računovodski koledar / Rokovnik - ročnost - 13.09.2019
Poročanje podatkov o menjavi blaga med državami članicami EU - INTRASTAT
Računovodski koledar / Rokovnik - ročnost - 15.09.2019
Izdaja računa za opravljene transakcije znotraj Unije
Računovodski koledar / Rokovnik - ročnost - 16.09.2019
Predložitev obračuna OPSVL (PSV 040 družbeniki)
Računovodski koledar / Rokovnik - ročnost - 16.09.2019
Predložitev obračuna OPSVZ (PSV zasebniki)
Računovodski koledar / Rokovnik - ročnost - 20.09.2019
Predložitev rekapitulacijskega poročila RP-O
Računovodski koledar / Rokovnik - ročnost - 20.09.2019
Predložitev obračuna DDV-O
Računovodski koledar / Rokovnik - ročnost - 20.09.2019
Plačilo prispevkov za socialno varnost 040 družbenika (PSV 040 družbeniki)
Računovodski koledar / Rokovnik - ročnost - 20.09.2019
Plačilo prispevkov za socialno varnost zasebnika (PSV zasebniki)
Računovodski koledar / Rokovnik - ročnost - 30.09.2019
Predložitev obračuna DFS in plačevanje davčne obveznosti