Novosti

Mednarodni standardi / MSRP / 28.12.2017
16. MSRP 16 - Najemi

Najbolj obiskano

Povezana zakonodaja / Zakonski akti - 18.10.2017
ZAKON O GOSPODARSKIH DRUŽBAH (ZGD-1 - neuradno prečiščeno besedilo)
Slovenski standardi / SRS (2016) - 20.09.2017
04. SRS 4 (2016) - Zaloge
Slovenski standardi / SRS (2016) - 20.09.2017
01. SRS 1 (2016) - Opredmetena osnovna sredstva
Povezana zakonodaja / Zakonski akti - 09.10.2017
ZAKON O GOSPODARSKIH DRUŽBAH (ZGD-1 - neuradno prečiščeno besedilo)
Povezana zakonodaja / Zakonski akti - 18.10.2017
ZAKON O DAVČNEM POSTOPKU (ZDavP-2 - neuradno prečiščeno besedilo)