Novosti

Revizija / Podzakonski akti - ZREV / 17.06.2020
STALIŠČE 5 - Revizijski pregled letnega poročila družbe za upravljanje
Mednarodni standardi / Konsolidirano besedilo / 21.05.2020
Konsolidirano besedilo MEDNARODNIH RAČUNOVODSKIH STANDARDOV (uporaba od 01.01.2020 naprej)
Revizija / Podzakonski akti - ZREV / 21.04.2020
Stališče 3 - Revizorjevo poročilo o povzetkih računovodskih izkazov
Revizija / Podzakonski akti - ZREV / 16.01.2020
Pravilnik o poročanju revizijskih družb