Novosti

Najbolj obiskano

Povezana zakonodaja / Zakonski akti - 24.04.2019
ZAKON O GOSPODARSKIH DRUŽBAH (ZGD-1 - neuradno prečiščeno besedilo)
Slovenski standardi / SRS (2016) - 20.09.2017
08. SRS 8 (2016) - Kapital
Mednarodni standardi / OPMSRP - 29.10.2018
OPMSRP 23 - Negotovost glede obravnav davka iz dobička
Slovenski standardi / SRS (2016) - 20.09.2017
01. SRS 1 (2016) - Opredmetena osnovna sredstva
Slovenski standardi / SRS (2016) - 21.12.2018
08. SRS 8 (2016) - Kapital (neuradno prečiščeno besedilo - NUPB)
Povezana zakonodaja / Zakonski akti - 04.12.2018
ZAKON O DAVKU NA DODANO VREDNOST (ZDDV-1 - neuradno prečiščeno besedilo)