Novosti

Revizija / Podzakonski akti - ZREV / 11.07.2019
Pravilnik o registrih Agencije za javni nadzor nad revidiranjem
Revizija / Podzakonski akti - ZREV / 10.07.2019
Pravilnik o rednem letnem poročanju in obveščanju revizijskih družb
Revizija / Podzakonski akti - ZREV / 09.07.2019
Hierarhija pravil revidiranja
Revizija / Podzakonski akti - ZREV / 21.06.2019
Pravilnik o prepovedanih nerevizijskih storitvah revizijskih družb

Najbolj obiskano

Revizija / Podzakonski akti - ZREV - 09.07.2019
Hierarhija pravil revidiranja
Revizija / Podzakonski akti - ZREV - 10.07.2019
Pravilnik o rednem letnem poročanju in obveščanju revizijskih družb
Povezana zakonodaja / Zakonski akti - 04.12.2018
ZAKON O DAVKU NA DODANO VREDNOST (ZDDV-1 - neuradno prečiščeno besedilo)