Novosti

Povezana zakonodaja / Zakonski akti / 07.10.2019
ZAKON O DAVKU NA DODANO VREDNOST (ZDDV-1 - neuradno prečiščeno besedilo)
Povezana zakonodaja / Zakonski akti / 07.10.2019
ZAKON O DAVKU NA DODANO VREDNOST (ZDDV-1 - neuradno prečiščeno besedilo)
Revizija / Podzakonski akti - ZREV / 12.08.2019
Tarifa o taksah in nadomestilih Agencije za javni nadzor nad revidiranjem
Revizija / Podzakonski akti - ZREV / 11.07.2019
Pravilnik o registrih Agencije za javni nadzor nad revidiranjem
Revizija / Podzakonski akti - ZREV / 10.07.2019
Pravilnik o rednem letnem poročanju in obveščanju revizijskih družb
Revizija / Podzakonski akti - ZREV / 09.07.2019
Hierarhija pravil revidiranja
Revizija / Podzakonski akti - ZREV / 21.06.2019
Pravilnik o prepovedanih nerevizijskih storitvah revizijskih družb
Povezana zakonodaja / Zakonski akti / 11.06.2019
ZAKON O DAVČNEM POSTOPKU (ZDavP-2 - neuradno prečiščeno besedilo)
Povezana zakonodaja / Zakonski akti / 24.04.2019
ZAKON O GOSPODARSKIH DRUŽBAH (ZGD-1 - neuradno prečiščeno besedilo)