Novosti

Povezana zakonodaja / Zakonski akti / 30.11.2020
ZAKON O DAVKU NA DODANO VREDNOST (ZDDV-1 - neuradno prečiščeno besedilo)
Mednarodni standardi / Konsolidirano besedilo / 09.11.2020
Konsolidirano besedilo MEDNARODNIH RAČUNOVODSKIH STANDARDOV (veljava od 13.10.2020 naprej)
Mednarodni standardi / MSRP / 13.10.2020
16. MSRP 16 - Najemi (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo)
Revizija / Podzakonski akti - ZREV / 17.06.2020
STALIŠČE 5 - Revizijski pregled letnega poročila družbe za upravljanje