Novosti

Revizija / Podzakonski akti - ZREV / 16.01.2020
Pravilnik o poročanju revizijskih družb

Najbolj obiskano

Povezana zakonodaja / Zakonski akti - 05.12.2019
ZAKON O DAVKU NA DODANO VREDNOST (ZDDV-1 - neuradno prečiščeno besedilo)
Revizija / Podzakonski akti - ZREV - 16.01.2020
Pravilnik o poročanju revizijskih družb
Povezana zakonodaja / Zakonski akti - 07.11.2019
ZAKON O DAVČNEM POSTOPKU (ZDavP-2 - neuradno prečiščeno besedilo)