Prihodnje zapadle obveznosti

Računovodski koledar / Rokovnik - ročnost / DDV - 30.10.2020
Predložitev poročila o dobavi blaga ali storitev po 76.a členu ZDDV-1
Računovodski koledar / Rokovnik - ročnost / DDV - 30.10.2020
Predložitev obračuna DDV-O in plačevanje davčne obveznosti
Računovodski koledar / Rokovnik - ročnost / DDV - 15.11.2020
Izdaja računa za opravljene transakcije znotraj Unije
Računovodski koledar / Rokovnik - ročnost / DDV - 20.11.2020
Predložitev rekapitulacijskega poročila RP-O
Računovodski koledar / Rokovnik - ročnost / DDV - 20.11.2020
Predložitev obračuna DDV-O
Računovodski koledar / Rokovnik - ročnost / DDV - 30.11.2020
Predložitev poročila o dobavi blaga ali storitev po 76.a členu ZDDV-1
Računovodski koledar / Rokovnik - ročnost / DDV - 30.11.2020
Predložitev obračuna DDV-O in plačevanje davčne obveznosti
Računovodski koledar / Rokovnik - ročnost / DDV - 15.12.2020
Izdaja računa za opravljene transakcije znotraj Unije
Računovodski koledar / Rokovnik - ročnost / DDV - 21.12.2020
Predložitev rekapitulacijskega poročila RP-O
Računovodski koledar / Rokovnik - ročnost / DDV - 21.12.2020
Predložitev obračuna DDV-O
Računovodski koledar / Rokovnik - ročnost / DDV - 31.12.2020
Predložitev poročila o dobavi blaga ali storitev po 76.a členu ZDDV-1
Računovodski koledar / Rokovnik - ročnost / DDV - 31.12.2020
Predložitev obračuna DDV-O in plačevanje davčne obveznosti