Računovodski koledar

Področje Izpis pomembnih dogodkov v obdobju


1
JanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
April 2018
Nazaj na koledar dogodkov Natisni
03 Apr 2018 Predložitev letnega poročila za leto 2017 - pravne osebe zasebnega prava (POZP - politične stranke - javna objava in statistika)
03 Apr 2018 Predložitev letnega poročila za leto 2017 - društva, ki niso zavezana k reviziji (javna objava); vsa društva (statistika)
03 Apr 2018 Predložitev letnega poročila za leto 2017 - majhne zadruge, ki niso zavezane za zadružno revizijo (javna objava); vse zadruge (statistika)
03 Apr 2018 Predložitev letnega poročila za leto 2017 - majhne in mikro gospodarske družbe - z določenimi izjemami in podjetniki (javna objava); vse gospodarske družbe in podjetniki (statistika)
08 Apr 2018 Poročanje Banki Slovenije - investicijski skladi in skladi denarnega trga
10 Apr 2018 Poročanje Banki Slovenije - poročilo o poslih z VP - SRN, SNR, SNN, TNR, TRN, TRR
12 Apr 2018 Prijava denarnih obveznosti v obvezni večstranski pobot - v letu 2018 (prvi dan prijave v krog pobota)
13 Apr 2018 Poročanje podatkov o menjavi blaga med državami članicami EU - INTRASTAT
15 Apr 2018 Izdaja računa za opravljene transakcije znotraj Unije
16 Apr 2018 Predložitev obračuna OPSVL (PSV 040 družbeniki)
16 Apr 2018 Predložitev obračuna OPSVZ (PSV zasebniki)
16 Apr 2018 Poročanje Banki Slovenije - poročilo gospodarskih družb, ki izvajajo poslovno dejavnost najema, zakupa ali lizinga
19 Apr 2018 Prijava denarnih obveznosti v obvezni večstranski pobot - v letu 2018 (zadnji dan prijave v krog pobota)
20 Apr 2018 Predložitev rekapitulacijskega poročila RP-O
20 Apr 2018 Predložitev obračuna DDV-O
20 Apr 2018 Predložitev posebnega obračuna DDV in plačevanje davčne obveznosti (elektronske storitve ...)
20 Apr 2018 Plačilo prispevkov za socialno varnost 040 družbenika (PSV 040 družbeniki)
20 Apr 2018 Plačilo prispevkov za socialno varnost zasebnika (PSV zasebniki)
20 Apr 2018 Poročanje Banki Slovenije - poročilo o storitveni menjavi in delu blagovne menjave, ter o tekočih/kapitalskih transferih z nerezidenti - BST
20 Apr 2018 Poročanje Banki Slovenije - poročilo o prejetih in danih kreditih ter depozitih z nerezidenti - KRD
20 Apr 2018 Poročanje Banki Slovenije - letno poročilo o kapitalskih naložbah med rezidenti in nerezidenti - SN (letno poročilo)
20 Apr 2018 Poročanje Banki Slovenije - mesečno poročilo o kapitalskih naložbah med rezidenti in nerezidenti - transakcije - SN-T
30 Apr 2018 Predložitev poročila o dobavi blaga ali storitev po 76.a členu ZDDV-1
30 Apr 2018 Predložitev obračuna DDV-O in plačevanje davčne obveznosti
30 Apr 2018 Predložitev obračuna DFS in plačevanje davčne obveznosti
30 Apr 2018 Poročanje pravnih oseb zasebnega sektorja o izplačanih bruto plačah in regresu za letni dopust - obrazec 1-ZAP/M in obrazec-izplačilo regresa
30 Apr 2018 Četrtletno poročanje podatkov o poslovanju poslovnih subjektov - vprašalnik POSL-P/ČL
Ponedeljek Torek Sreda Četrtek Petek Sobota Nedelja
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6