Računovodski koledar

Področje Izpis pomembnih dogodkov v obdobju


1
JanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
Julij 2018
Nazaj na koledar dogodkov Natisni
02 Jul 2018 Predložitev zahtevka za vračilo DDV davčnemu zavezancu s sedežem v tretji državi
08 Jul 2018 Poročanje Banki Slovenije - investicijski skladi in skladi denarnega trga
10 Jul 2018 Predložitev poročila o doseženem prihodku iz naslova ODD (Poročilo - ODD)
10 Jul 2018 Poročanje Banki Slovenije - poročilo o poslih z VP - SRN, SNR, SNN, TNR, TRN, TRR
12 Jul 2018 Prijava denarnih obveznosti v obvezni večstranski pobot - v letu 2018 (prvi dan prijave v krog pobota)
13 Jul 2018 Poročanje Banki Slovenije - poročilo gospodarskih družb, ki izvajajo poslovno dejavnost najema, zakupa ali lizinga
13 Jul 2018 Poročanje podatkov o menjavi blaga med državami članicami EU - INTRASTAT
15 Jul 2018 Izdaja računa za opravljene transakcije znotraj Unije
16 Jul 2018 Predložitev obračuna OPSVL (PSV 040 družbeniki)
16 Jul 2018 Predložitev obračuna OPSVZ (PSV zasebniki)
19 Jul 2018 Prijava denarnih obveznosti v obvezni večstranski pobot - v letu 2018 (zadnji dan prijave v krog pobota)
20 Jul 2018 Predložitev rekapitulacijskega poročila RP-O
20 Jul 2018 Predložitev obračuna DDV-O
20 Jul 2018 Predložitev posebnega obračuna DDV in plačevanje davčne obveznosti (elektronske storitve ...)
20 Jul 2018 Plačilo prispevkov za socialno varnost 040 družbenika (PSV 040 družbeniki)
20 Jul 2018 Plačilo prispevkov za socialno varnost zasebnika (PSV zasebniki)
20 Jul 2018 Poročanje Banki Slovenije - poročilo o prejetih in danih kreditih ter depozitih z nerezidenti - KRD
20 Jul 2018 Poročanje Banki Slovenije - poročilo o storitveni menjavi in delu blagovne menjave, ter o tekočih/kapitalskih transferih z nerezidenti - BST
20 Jul 2018 Poročanje Banki Slovenije - mesečno poročilo o kapitalskih naložbah med rezidenti in nerezidenti - transakcije - SN-T
31 Jul 2018 Predložitev poročila o dobavi blaga ali storitev po 76.a členu ZDDV-1
31 Jul 2018 Predložitev obračuna DDV-O in plačevanje davčne obveznosti
31 Jul 2018 Predložitev obračuna DFS in plačevanje davčne obveznosti
31 Jul 2018 Poročanje pravnih oseb zasebnega sektorja o izplačanih bruto plačah in regresu za letni dopust - obrazec 1-ZAP/M in obrazec-izplačilo regresa
31 Jul 2018 Četrtletno poročanje podatkov o poslovanju poslovnih subjektov - vprašalnik POSL-P/ČL
Ponedeljek Torek Sreda Četrtek Petek Sobota Nedelja
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5