Računovodski koledar

Področje Izpis pomembnih dogodkov v obdobju


JanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
Marec 2021
Nazaj na koledar dogodkov Natisni
01 Mar 2021 Predložitev letnega poročila za leto 2020 - pravne osebe javnega prava (POJP - javna objava in statistika)
01 Mar 2021 Predložitev letnega poročila za leto 2020 - pravne osebe zasebnega prava (POZP - brez političnih strank - javna objava in statistika)
08 Mar 2021 Poročanje Banki Slovenije - investicijski skladi in skladi denarnega trga
10 Mar 2021 Poročanje Banki Slovenije - poročilo o poslih z vrednostnimi papirji - SRN, SNR, SNN, TNR, TRN, TRR
11 Mar 2021 Prijava denarnih obveznosti v obvezni večstranski pobot - v letu 2021 (prvi dan prijave v krog pobota)
15 Mar 2021 Izdaja računa za opravljene transakcije znotraj Unije
15 Mar 2021 Poročanje podatkov o menjavi blaga med državami članicami EU - INTRASTAT
15 Mar 2021 Predložitev obračuna OPSVZ (PSV zasebniki)
15 Mar 2021 Predložitev obračuna OPSVL (PSV 040 družbeniki)
18 Mar 2021 Prijava denarnih obveznosti v obvezni večstranski pobot - v letu 2021 (zadnji dan prijave v krog pobota)
20 Mar 2021 Poročanje Banki Slovenije - poročilo o storitveni menjavi in delu blagovne menjave, ter o tekočih/kapitalskih transferih z nerezidenti - BST
20 Mar 2021 Poročanje Banki Slovenije - poročilo o prejetih in danih kreditih ter depozitih z nerezidenti - KRD
20 Mar 2021 Poročanje Banki Slovenije - mesečno poročilo o kapitalskih naložbah med rezidenti in nerezidenti - transakcije - SN-T
22 Mar 2021 Predložitev rekapitulacijskega poročila RP-O
22 Mar 2021 Predložitev obračuna DDV-O
22 Mar 2021 Plačilo prispevkov za socialno varnost zasebnika (PSV zasebniki)
22 Mar 2021 Plačilo prispevkov za socialno varnost 040 družbenika (PSV 040 družbeniki)
31 Mar 2021 Predložitev poročila o dobavi blaga ali storitev po 76.a členu ZDDV-1
31 Mar 2021 Predložitev obračuna DFS in plačevanje davčne obveznosti
31 Mar 2021 Poročanje pravnih oseb zasebnega sektorja o izplačanih bruto plačah in regresu za letni dopust - obrazec 1-ZAP/M in obrazec-izplačilo regresa
31 Mar 2021 Predložitev obračuna DDV-O in plačevanje davčne obveznosti
31 Mar 2021 Predložitev letnega poročila za leto 2020 - pravne osebe zasebnega prava (POZP - politične stranke - javna objava in statistika)
31 Mar 2021 Predložitev letnega poročila za leto 2020 - društva, ki niso zavezana k reviziji (javna objava); vsa društva (statistika)
31 Mar 2021 Predložitev letnega poročila za leto 2020 - majhne zadruge, ki niso zavezane za zadružno revizijo (javna objava); vse zadruge (statistika)
31 Mar 2021 Predložitev letnega poročila za leto 2020 - majhne in mikro gospodarske družbe - z določenimi izjemami in podjetniki (javna objava); vse gospodarske družbe in podjetniki (statistika)
Ponedeljek Torek Sreda Četrtek Petek Sobota Nedelja
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4