Računovodski koledar

Področje Izpis pomembnih dogodkov v obdobju


JanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
Marec 2020
Nazaj na koledar dogodkov Natisni
02 Mar 2020 Predložitev letnega poročila za leto 2019 - pravne osebe zasebnega prava (POZP - brez političnih strank - javna objava in statistika)
02 Mar 2020 Predložitev letnega poročila za leto 2019 - pravne osebe javnega prava (POJP - javna objava in statistika)
08 Mar 2020 Poročanje Banki Slovenije - investicijski skladi in skladi denarnega trga
10 Mar 2020 Poročanje Banki Slovenije - poročilo o poslih z vrednostnimi papirji - SRN, SNR, SNN, TNR, TRN, TRR
12 Mar 2020 Prijava denarnih obveznosti v obvezni večstranski pobot - v letu 2020 (prvi dan prijave v krog pobota)
13 Mar 2020 Poročanje podatkov o menjavi blaga med državami članicami EU - INTRASTAT
15 Mar 2020 Izdaja računa za opravljene transakcije znotraj Unije
16 Mar 2020 Predložitev obračuna OPSVZ (PSV zasebniki)
16 Mar 2020 Predložitev obračuna OPSVL (PSV 040 družbeniki)
19 Mar 2020 Prijava denarnih obveznosti v obvezni večstranski pobot - v letu 2020 (zadnji dan prijave v krog pobota)
20 Mar 2020 Predložitev rekapitulacijskega poročila RP-O
20 Mar 2020 Predložitev obračuna DDV-O
20 Mar 2020 Poročanje Banki Slovenije - poročilo o storitveni menjavi in delu blagovne menjave, ter o tekočih/kapitalskih transferih z nerezidenti - BST
20 Mar 2020 Poročanje Banki Slovenije - poročilo o prejetih in danih kreditih ter depozitih z nerezidenti - KRD
20 Mar 2020 Poročanje Banki Slovenije - mesečno poročilo o kapitalskih naložbah med rezidenti in nerezidenti - transakcije - SN-T
20 Mar 2020 Plačilo prispevkov za socialno varnost zasebnika (PSV zasebniki)
20 Mar 2020 Plačilo prispevkov za socialno varnost 040 družbenika (PSV 040 družbeniki)
31 Mar 2020 Predložitev poročila o dobavi blaga ali storitev po 76.a členu ZDDV-1
31 Mar 2020 Predložitev obračuna DDV-O in plačevanje davčne obveznosti
31 Mar 2020 Predložitev obračuna DFS in plačevanje davčne obveznosti
31 Mar 2020 Poročanje pravnih oseb zasebnega sektorja o izplačanih bruto plačah in regresu za letni dopust - obrazec 1-ZAP/M in obrazec-izplačilo regresa
31 Mar 2020 Predložitev letnega poročila za leto 2019 - pravne osebe zasebnega prava (POZP - politične stranke - javna objava in statistika)
31 Mar 2020 Predložitev letnega poročila za leto 2019 - majhne in mikro gospodarske družbe - z določenimi izjemami in podjetniki (javna objava); vse gospodarske družbe in podjetniki (statistika)
31 Mar 2020 Predložitev letnega poročila za leto 2019 - majhne zadruge, ki niso zavezane za zadružno revizijo (javna objava); vse zadruge (statistika)
31 Mar 2020 Predložitev letnega poročila za leto 2019 - društva, ki niso zavezana k reviziji (javna objava); vsa društva (statistika)
Ponedeljek Torek Sreda Četrtek Petek Sobota Nedelja
24 25 26 27 28 29 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5