Računovodski koledar

Področje Izpis pomembnih dogodkov v obdobju


JanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
September 2019
Nazaj na koledar dogodkov Natisni
02 Sep 2019 Predložitev letnega poročila za leto 2018 - zadruge, ki so zavezane za zadružno revizijo (javna objava)
02 Sep 2019 Predložitev letnega poročila za leto 2018 - društva zavezana k reviziji (javna objava)
02 Sep 2019 Predložitev letnega poročila za leto 2018 - gospodarske družbe zavezane k reviziji (javna objava)
08 Sep 2019 Poročanje Banki Slovenije - investicijski skladi in skladi denarnega trga
10 Sep 2019 Poročanje Banki Slovenije - poročilo o poslih z VP - SRN, SNR, SNN, TNR, TRN, TRR
10 Sep 2019 Počanje Banki Slovenije - revidirano poročilo gospodarskih družb, ki izvajajo poslovno dejavnost najema, zakupa ali lizinga
12 Sep 2019 Prijava denarnih obveznosti v obvezni večstranski pobot - v letu 2019 (prvi dan prijave v krog pobota)
13 Sep 2019 Poročanje podatkov o menjavi blaga med državami članicami EU - INTRASTAT
15 Sep 2019 Izdaja računa za opravljene transakcije znotraj Unije
16 Sep 2019 Predložitev obračuna OPSVL (PSV 040 družbeniki)
16 Sep 2019 Predložitev obračuna OPSVZ (PSV zasebniki)
19 Sep 2019 Prijava denarnih obveznosti v obvezni večstranski pobot - v letu 2019 (zadnji dan prijave v krog pobota)
20 Sep 2019 Poročanje Banki Slovenije - poročilo o storitveni menjavi in delu blagovne menjave, ter o tekočih/kapitalskih transferih z nerezidenti - BST
20 Sep 2019 Poročanje Banki Slovenije - poročilo o prejetih in danih kreditih ter depozitih z nerezidenti - KRD
20 Sep 2019 Poročanje Banki Slovenije - mesečno poročilo o kapitalskih naložbah med rezidenti in nerezidenti - transakcije - SN-T
20 Sep 2019 Predložitev rekapitulacijskega poročila RP-O
20 Sep 2019 Predložitev obračuna DDV-O
20 Sep 2019 Plačilo prispevkov za socialno varnost 040 družbenika (PSV 040 družbeniki)
20 Sep 2019 Plačilo prispevkov za socialno varnost zasebnika (PSV zasebniki)
30 Sep 2019 Predložitev obračuna DFS in plačevanje davčne obveznosti
30 Sep 2019 Predložitev poročila o dobavi blaga ali storitev po 76.a členu ZDDV-1
30 Sep 2019 Predložitev obračuna DDV-O in plačevanje davčne obveznosti
30 Sep 2019 Predložitev zahtevka za vračilo DDV davčnemu zavezancu s sedežem v Sloveniji, ki ima pravico do vračila v drugi državi članici
30 Sep 2019 Poročanje pravnih oseb zasebnega sektorja o izplačanih bruto plačah in regresu za letni dopust - obrazec 1-ZAP/M in obrazec-izplačilo regresa
Ponedeljek Torek Sreda Četrtek Petek Sobota Nedelja
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6