aktualno arhiv vse     Število vpisov: 5
Naslov Datum vpisa
PREDLOŽITEV OBRAČUNA IN PLAČILO PRISPEVKOV ZA SOCIALNO VARNOST ZASEBNIKA (PSV zasebniki - obračun OPSVZ) - leto 2019 13.02.2019
PREDLOŽITEV POROČILA O DOSEŽENEM PRIHODKU IZ NASLOVA OSEBNEGA DOPOLNILNEGA DELA (poročilo – ODD) - leto 2019 13.02.2019
PREDLOŽITEV OBRAČUNA IN PLAČILO PRISPEVKOV ZA SOCIALNO VARNOST ZA DRUŽBENIKE/DELNIČARJE GOSPODARSKIH DRUŽB IN USTANOVITELJE ZAVODOV/ZADRUG, KI SO POSLOVODNE OSEBE IN NISO ZAVAROVANE NA DRUGI PODLAGI (PSV 040 družbeniki – obračun OPSVL) – leto 2019 06.02.2019
PRIJAVA DENARNIH OBVEZNOSTI V OBVEZNI VEČSTRANSKI POBOT - leto 2019 28.12.2018
PREDLOŽITEV OBRAČUNA DAVKA NA FINANČNE STORITVE (DFS) IN PLAČEVANJE DAVČNE OBVEZNOSTI – leto 2019 27.11.2018
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 5