Računovodski koledar

Področje Izpis pomembnih dogodkov v obdobju


JanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
Januar 2019
Nazaj na koledar dogodkov Natisni
08 Jan 2019 Poročanje Banki Slovenije - investicijski skladi in skladi denarnega trga
10 Jan 2019 Poročanje Banki Slovenije - poročilo o poslih z VP - SRN, SNR, SNN, TNR, TRN, TRR
10 Jan 2019 Predložitev poročila o doseženem prihodku iz naslova ODD (Poročilo - ODD)
15 Jan 2019 Izdaja računa za opravljene transakcije znotraj Unije
15 Jan 2019 Poročanje podatkov o menjavi blaga med državami članicami EU - INTRASTAT
15 Jan 2019 Predložitev obračuna OPSVL (PSV 040 družbeniki)
15 Jan 2019 Predložitev obračuna OPSVZ (PSV zasebniki)
16 Jan 2019 Poročanje Banki Slovenije - poročilo gospodarskih družb, ki izvajajo poslovno dejavnost najema, zakupa ali lizinga
17 Jan 2019 Prijava denarnih obveznosti v obvezni večstranski pobot - v letu 2019 (prvi dan prijave v krog pobota)
20 Jan 2019 Poročanje Banki Slovenije - poročilo o storitveni menjavi in delu blagovne menjave, ter o tekočih/kapitalskih transferih z nerezidenti - BST
20 Jan 2019 Poročanje Banki Slovenije - poročilo o prejetih in danih kreditih ter depozitih z nerezidenti - KRD
20 Jan 2019 Poročanje Banki Slovenije - mesečno poročilo o kapitalskih naložbah med rezidenti in nerezidenti - transakcije - SN-T
20 Jan 2019 Plačilo prispevkov za socialno varnost 040 družbenika (PSV 040 družbeniki)
21 Jan 2019 Predložitev rekapitulacijskega poročila RP-O
21 Jan 2019 Predložitev obračuna DDV-O
21 Jan 2019 Predložitev posebnega obračuna DDV in plačevanje davčne obveznosti (elektronske storitve ...)
21 Jan 2019 Plačilo prispevkov za socialno varnost 040 družbenika (PSV 040 družbeniki)
21 Jan 2019 Plačilo prispevkov za socialno varnost zasebnika (PSV zasebniki)
24 Jan 2019 Prijava denarnih obveznosti v obvezni večstranski pobot - v letu 2019 (zadnji dan prijave v krog pobota)
31 Jan 2019 Predložitev obračuna DFS in plačevanje davčne obveznosti
31 Jan 2019 Predložitev poročila o dobavi blaga ali storitev po 76.a členu ZDDV-1
31 Jan 2019 Predložitev obračuna DDV-O in plačevanje davčne obveznosti
31 Jan 2019 Predložitev seznama izdanih in prejetih ter neplačanih računov po plačani realizaciji za leto 2018
31 Jan 2019 Predložitev obračuna pavšalnega nadomestila DDV
31 Jan 2019 Predložitev poročila o opravljenih storitev iz tretjega odstavka 30.c člena ZDDV-1
31 Jan 2019 Predložitev poročila o prodaji blaga na daljavo v druge države članice
31 Jan 2019 Četrtletno poročanje podatkov o poslovanju poslovnih subjektov - vprašalnik POSL-P/ČL
31 Jan 2019 Poročanje pravnih oseb zasebnega sektorja o izplačanih bruto plačah in regresu za letni dopust - obrazec 1-ZAP/M in obrazec-izplačilo regresa
Ponedeljek Torek Sreda Četrtek Petek Sobota Nedelja
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3